Sandbys historia i korthet

 

På 1700-talet låg 11 hemman samlade i en klungby på båda sidor om ån. Det var inga stora gårdar, de var på vardera ½ mantal men de flesta var självägande skattebönder. Förutom dessa bönder fanns det drängar och pigor och ytterligare några jordlösa familjer där männen var dagkarlar, samt några äldre, framför allt änkor. Dessutom fanns det en torpare, två båtsmansfamiljer och några arrendebönder. Tillsammans utgjorde befolkningen 205 personer år 1768.

Norr och öster om byn låg böndernas odlingsfält. Söder och väster om byn fanns stora utmarker. Under 1800-talet växte befolkningen kraftigt så att det vid sekelskiftet in mot 1900-talet var 464 personer som bodde i Sandby. Nybyggare och odlingsmän slog sig ner och började befolka flera områden i väster. Tre andra stora händelser under 1800-talet var urtappningen av Sandbysjön som var en stor sjö sydväst om bebyggelsen, lagaskiftet som på grund av böndernas motstånd tog lång tid att genomföra i byn samt en storbrand som raderade ut 11 gårdar med stall och uthus i byn 1859.

På 1900-talet fortsatte byn att utvecklas i takt med Sveriges modernisering, vilket man kan se i alla nya hus som byggdes och moderniserades samt alla de nya verksamheter som växte fram. Folkrörelsen, framförallt väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen kom till byn. Skolverksamhet och folkbildning tog fart. Det byggdes en flottränna för att flotta timmer från Dalälven till Karlholm. Det startades en frivillig borgarbrandkår och ett spruthus (brandstation) byggdes. En poststation och flera affärer etablerades samt en hel del andra verksamheter, bl.a. en småindustri (lådfabriken) med som mest ca 45 anställda.

Under senare delen av 1900-talet har de flesta av dessa verksamheter avvecklats och Sandby är idag som vilken annan by som helst på landsbygden i Sverige utsatt för stora prövningar när det gäller sysselsättning. Även de flesta fornminnen är borta på grund av uppodling av nya fält och utdikning och fördjupning av ån. Kvar finns ett bältesspänne från Vikingatid på Upplandsmuseet och några husruiner som riksantikvarieämbetet har grävt ut på 1930-talet. Däremot kan man spåra när de 87 hus som finns i byn idag är byggda genom att studera arkitekturen på dem. Här finns en lite längre sammanfattning .


 

Varför detta projekt?

 

Jag heter Hans Belin och är född och uppväxt i Sandby men bor inte där längre. Jag är historiker och har arbetat som sådan i gymnasieskolan i 30 år. Jag har också varit med att utveckla läromedel i historia både i bokform och digitalt för några svenska förlag. Under senare år när jag har släktforskat har jag kommit i kontakt med Sandbys äldre tider. I det arbetet har jag letat efter böcker eller texter om Sandbys historia men inte funnit några, därför har jag börjat samla på material och fakta om Sandby då och nu. Som släktforskare är kyrkböckerna och särskilt husförhören de viktigaste källorna till hur människorna levde förr i tiden. Det äldsta husförhöret från Sandby är från 1768, då blir det precis 250 år fram till idag. Det har lett mig in på ett projekt som jag kallar Sandby en by i Uppland under 250 år. I det här projektet söker jag bland annat svaren på följande frågor:

Vilka människor har bott i Sandby? Vilka relationer har de haft? Hur har deras vardag sett ut? Vad de har sysselsatt sig med? Vilka liv har de helt enkelt levt?

Min ambition är att koppla ihop den historiska utvecklingen i Sandby med Sveriges allmänna historia under dessa 250 år och förhoppningen är att det ska leda fram till en bok om Sandby som handlar om åren 1768–2018.

Har ni frågor och/eller tips får ni gärna höra av er till mig på någon av adresserna nedan:
Hans Belin
Birkagatan 18 A
752 39 Uppsala
hans.belin.guillaume@gmail.com


 

En bok om Sandbys historia

 

Nu finns den första boken om Sandbys historia färdig. Den kan köpas direkt av författaren eller av Roine Wesslander i Sandby (kontaktuppgifter nedan).

Det är en bok i stort format (A4) som är rikt illustrerad med kartor, foton, diagram och figurer. Den innehåller mycket fakta och kan användas som en uppslagsbok för att forska vidare själv men kan också läsas som en historisk rapport om en by i Uppland eller som en mer lättsam litterär berättelse om några människor och hur deras livsöden har tett sig.

Man kan också se lokalhistorien i ett större perspektiv då boken även tar upp de kopplingar som har funnits till andra delar av Västlands socken och för övrigt också till de socknar som finns i grannskapet i norra Uppland.

Sandbys historia knyter an till den nationella historien och utvecklingen av Sverige. Boken försöker visa på olika sätt som kungen och statsmakten har påverkat människorna i byn genom sina beslut och sin politik.

Den är ett exempel på den nya historieinriktning som kallas mikrohistoria.

 
Bokbeställning och kontakt med Hans Belin:
Telefon: 073-571 26 50
E-post: hans.belin.guillaume@gmail.com.
Boken kan även köpas hos Roine Wesslander i Sandby:
Telefon: 070-646 03 77
eller köpas på Sandby Loppis i gamla Folkskolan i Sandby.


 

Från Sandby till Brasilien

 

Självklart handlar det mesta i boken om Sandby och Västland. Men det finns ett exempel i boken där vi till och med lämnar Sverige. En berättelse handlar om en man som emigrerade till Brasilien.

Sommaren 1891 lämnade Lars Danielsson Sundsvall där han då bodde för att ta sig hela vägen till Brasilien. Han lämnade Sverige tillsammans med hustru och två små barn. Lars var född i Marma men uppväxt i Sandby hos sin mormor. Han är en av de med Sandbyanknytning som jag berättar om i boken. När han kom till Brasilien bosatte han sig i Porto Lucena nära gränsen mot Argentina. Många svenskar fortsatte sedan till Argentina där de bildade en koloni, Oberá, men Lars stannade i Brasilien där han dog 1939. Han hade troligen liknande liv i Brasilien som svenskarna i Argentina hade. På länken nedan finns en film från filmarkivet om några svenskar som emigrerade till Sydamerika.

 

Film:
Röda Jordens svenskar (1947)
Längd: 14:39

 

Lennart Bernadotte var en svensk regissör och fotograf som gjort ett trettiotal filmer. I denna agerar han fotograf. Hans far, Prins Wilhelm, som även gav ut boken ”Den röda jorden” (1948) om migranterna, är berättare. I filmen besöker teamet den argentinska köpingen Oberá där vi möter ett antal svenska migranter såsom sadelmakarna Hamrén, Hjalmar Holmström och Konrad Palm när de dricker traditionellt argentinskt te, så kallad mate och vintramparen Jansson.

OBS! Föråldrat språkbruk förekommer i filmen.

Många fler än prinsen har berättat om eller forskat om svenskarnas öden och äventyr i Sydamerika. Här följer några:

Göran Friborg, Brasiliensvenskarna; Emigrantinstitutet 1988.
Maj Klasson och Elisabeth Olander, Till Brasilien 1891; Kulturbyggares förlag 1987.
Gerda Pehrsson, Svenska pionjärer i Sydamerika; LT förlag 1970.
Gerda Pehrsson, Floden tog; LT förlag 1965.
Per Erik Tell, Den falske ingenjören; Massolit förlag 2011.
Till början av sidan!