Sandby 2018

Under de sista decennierna har befolkningen minskat dramatiskt så att de permanent boende idag uppgår till 135 personer. 29 personer är under 18 år, 30 av dem är över 65 år och de övriga 76 personerna befinner sig i åldrarna däremellan. Karta från Lantmäteriet i Gävle.