Befolkningsstruktur 1700-tal

Det bodde 205 personer i Sandby enligt husförhöret 1768. 150 av dem levde i skattehemman (blått), det var nästan ¾ av människorna i byn. 44 var jordlösa (orange) och 11 var fattighjon (grått), vilka tillsammans utgjorde drygt ¼ av människorna.