Upplands folkland

Uppland var indelat i tre folkland. Sandby och Västlands socken tillhörde Tiundaland (det röda på kartan). Det gula, Roden, var ett skeppslag och inget eget folkland. Foto: Wikimedia Commons, under public domain vilket betyder att det är fritt att använda utan begränsningar.