Bebyggelsen i Sandby 1840

När förhandlingarna om lagaskiftet inleddes 1840 hade förtätningen av bykärnan pågått en tid. Anledningen till detta var den kraftiga befolkningsökningen under seklet. Utflyttningen från ”bykärnan” påbörjades efter att laga skiftet var klart runt 1860.