Sandby 1640

Den äldsta kartan av Sandby där man ser gårdarna i klungbyn på båda sidor om ån. Märk också gårdarnas kvarnar utmed ån och att det är odlingarna som är inhägnade, inte gårdarna i byn. Karta från Lantmäteriet i Gävle.