Sandby under 1900-talet

Bykärnan” utvidgades till ytan men antalet boende började sjunka från 464 år 1900 till cirka 420 personer år 1950. Nya verksamheter växte också fram. Karta från Lantmäteriet på hitta.se.