Befolkningsstruktur 1800-tal

Sandbys befolkning mer än fördubblades under 1800-talet till 464 personer. Mest, med 350 %, växte den jordlösa gruppen. Trots att skatteböndernas antal växte från 148 till 248 minskade deras andel av den totala befolkningen på grund av den kraftiga befolkningstillväxten.