Storskiftet 1777

De gula, röda och gröna fälten anger olika kvalité på jorden som antingen var tung lerjord eller lätt sandjord. Ägandet var väldigt splittrat innan skiftet där varje bonde hade sina ägor spridda i de olika fälten. Karta från Lantmäteriet i Gävle.