Skolkort 1951–1967

 

Den här sidan visar skolklasser i Sandby folk- och småskola åren 1951–1967.

De flesta skolkort är tagna på hösten och årtalet avser höstterminen det året. Exempelvis; med 1957 avses läsåret 1957–1958.

Antalet skolkort är 26 stycken. Bilderna är numrerade 1 till 26.

Skolkorten kompletterade med 8 nya skolkort 2021-12-03. Bilderna är numrerade 16 till 23.

Skolkorten kompletterade med 3 nya skolkort 2022-02-04. Bilderna är numrerade 24 till 26.

Skolkorten kompletterade med 3 nya skolkort 2022-02-25. Bilderna är numrerade 16 till 18.

Vi tar gärna emot insända skolkort för att bredda bilden av Sandby skolor.

Kontaktväg för att få mer information eller för att skicka in bilder: hans.belin.guillaume@gmail.com

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/sandbys.historia. Kommentera gärna på FB och komplettera med fakta som anknyter till bilderna, så uppdaterar vi bildtexterna.

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1953. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Carl-Olov Eneman. På bilden saknas fyra pojkar som finns med i skolkatalogen.

 

Längst bak: läraren Carl-Olov Eneman samt mattanterna Annlis Holmberg och Barbro Sanderfors.

Bakre raden: Boris Boström, Snatra (6); Lars Holmberg (Norling), Snatra (5); Karl Göran Sjöstrand Sätra (6); Torsten Mattsson, Näs (6); Mats Mattsson, Lindesberg (6); Lennart Mineur, Sätra (6); Åke Hellström, Finnerånger (5); Erling Andersson, Sandby (6); Ulf Eriksson Snatra (6).

Mellersta raden: Agneta Leander, Sandby (5); Gunlis Westerlind, Moxbo (5); Margareta Bohlin, Kårbo (5); Solveig Abrahamsson, Sandby (5); Berit Brodin, Sandby (5); Ann-Charlotte Eneman, Sandby (5); Inger Sundberg, Sandby (6).

Främre raden: Olof Eriksson Sandby (5); Bertil Frost, Näs (6); Astor Vesterlind Kårbo (5); Bo Aringskog, Sandby (5); Bengt Spennare, Sandvad (5); Bernt Englund, Sandby (6); Seppo Järvi, Vallatorp (5); Yngve Gustavsson, Finnerånger (6); Simon Järvi, Vallatorp (6).

Saknas på bilden: Leif Källström, Gröndal (5) Lars-Erik Linde, Sandby (5) Flemming Wesslander, Sandby (5), Cronie Englund, Sandby (6).

Elevidentifikation av Astor Westerlind och Solveig Arweson (bild 1).

 
 

Sandby småskola 1955. Årskurs 1–2. Lärare Elsa Egerbäck. En flicka, Solgärd, flyttade till Älvkarleby efter höstterminen.

 

Stående fr.v. Dorrit Larsson, Dängnäs (2); Inga-Lill Belin, Sandby (2); Solgärd Ågren, Nysätra, endast HT (1); Ulla Belin, Sandby (1); Seija Järvi, Vallatorp (1); Sirianne Gustafsson, Finnerånger (1); Åsa Lindström, Finnerånger (2); Eva Ranne, Finnerånger (1); Doris Holmberg, Sandby (2); Agneta Eneman, Sandby (1).

Sittande: Göran Mattsson, Lindesberg (1); Bertil Karlsson, Sandby(2); Lennart Karlsson, Sandby (2); Lars Ivarsson, Sandby (1); Kjell Falk, Sätra (2); Kjell Vestberg, Sandby (2); Ulf Eneman, Sandby (2); Roger Jonsson, Sandby (2); Johanni Heikkilä, Vallatorp (2); Bengt Göstasson, Lindesberg (1); Gunnar Ivarsson, Sandby (1) (bild 2).

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1955. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Carl-Olof Eneman, hans sista klass i Sandby. På bilden fattas två elever enligt skolkatalogen.

 

Bakre raden fr.v. läraren Carl-Olov, Seth Englund, Sandby (5); Kerstin Larsson, Dängnäs (5); Lars Karlsson, Sandby (5); Inger Hillstedt, Sandby (5) Ingrid Hellström, Finnerånger (5) Ingegerd Eriksson Sätra (6); Elsy Mattsson Snatra (6); Anne-Marie Andersson, Nydal (5); Gunilla Bertilsson, Kårbo (5); Vanja Johansson, Lindesberg (5); Ingrid Person, Finnerånger (6); Gun Lundgren, Sandvad (5); Berit Källström, Gröndal (5).

Främre raden: Göte Eriksson, Nysätra (5); Tord Andersson, Dängnäs (5); Martti Kallonen, Vallatorp (5); Ulf Vesslander, Hagalund (5); Kjell Larsson, Dängnäs (6); Folke Gustavsson, Finnerånger (6) Roger Sanderfors, Sandby (5).

Saknas på bilden: Birgitta Lennartsson Kårbo, (6); Yvonne Englund, Snatra (6) som kom till klassen på vårterminen.

Elevidentifikation av Folke Gustavsson och Crister Westergren (bild 3).

 
 

Sandby småskola 1956. Årskurs 1–2. Lärare var Elsa Egerbäck.

 

Bakre raden: Lars Ivarsson, Sandby (2); Gunnar Ivarsson, Sandby (2); Sirianne Gustafsson, Finnerånger (2); Maud Källström, Gröndal (1); Elisabeth Vestberg, Sandby (1); Åsa Wesslander, Hagalund (1); Eva Ranne, Finnerånger (2); Ulla Belin, Sandby (2); Seija Järvi, Vallatorp (2).

Främre raden: Bengt Göstasson, Lindesberg (2); Torgny Högman, Sätra (1); Bengt Larsson, Dängnäs (1); Nils Sjöstrand, Sätra (1); Olof Johansson, Kårbo (1); Tage Boström, Snatra (2); Ronny Lundin, Finnerånger (1); Göran Mattsson, Lindesberg (2) (bild 4).

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1956. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Staffan Nilsson, hans första klass i Sandby.

 

Bakre raden: Bengt Larsson, Sätra (5); Göte Eriksson, Nysätra (6); Kent Ivarsson, Sandby (5); Ulf Wesslander, Hagalund (6); Lars Karlsson, Sandby (6); Seth Englund, Sandby (6); Leif Sundberg, Snatra (5); Elisabet Sanderfors, Sandby (5); Gunvor Brodin, Sandby (5); Ingrid Englund, Sandby (5); Margot Löfgren, Näs (5) Mellan raden: Kerstin Larsson, Dängnäs (6); Berit källström, Gröndal (6); Inger Hillstedt, Sandby (6); Maj Frost, Näs (5); Ann-Marie Andersson, Nydal (6); Ingrid Hellström, Finnerånger(6); Gun Frost, Näs (5); Gun Lundgren, Sanvad (6); Vanja Johansson, Lindesberg (6); Gunilla Bertilsson, Kårbo (6); Gunlög Högman, Sätra (5); Marie-Louise Eriksson, Sätra (5).

Främre raden: Björn Källström, Gröndal (5); Martti Kallonen, Vallatorp (6) flyttade till Väla efter höstterminen; Krister Westergren, Sandby (5); Sören Eriksson, Sandby (5); Torbjörn Lennartsson, Kårbo (5); Torleif Hagman, Sandby (5); Alexej Vesslander, Sandby (5); Roger Sanderfors, Sandby (6); Tord Andersson, Dängnäs (6).

Saknas på bilden: Elisabet Karlsson Snatra, (5) sjuk; Birgitta Sedin, Sandby (5) som kom till klassen i november från Ovansjö.

Elevidentifikation av Crister Westergren och Gunilla Jansson (bild 5).

 
 

Sandby småskola 1957. Årskurs 1–2. Lärare Elsa Egerbäck.

 

Stående fr. vänster: Anders Johansson, Näs (1); Hans Belin, Sandby (1); Nils Sjöstrand, Sätra (2); Maud Källström, Gröndal (2); Åsa Wesslander, Hagalund (2); Elisabeth Vestberg, Sandby (2); Laila Bohlin, Valsäter (1); Gerd Persson, Finnerånger (1).

Sittande: Tommy Karlsson, Sandby (1); Torgny Högman, Sätra (2); Tage Boström, Snatra (2); Kent Lindström, Sandby (1); Olof Johansson, Kårbo (2); Bengt Larsson, Dängnäs (2); Ronny Lundin, Finnerånger (2); Tord Wahlström, Sandby (1) (bild 6).

 
 

Sandby småskola 1958. Årskurs 1–2. Lärare Elsa Egerbäck. Elsas sista klass i Sandby innan pensionen.

 

Stående: Lajla Bohlin, Valsäter (2); Gerd Persson, Finnerånger (2); Carina Belin, Sandby (1); Barbro Högman, Sätra (1); Gunilla Mattsson, (1) flyttade under höstterminen; Birgit Forsberg, Sätra (1); Marianne Larsson, Dängnäs (1).

Sittande: Anders Johansson, Näs (2), Tommy Karlsson, Sandby (1); Hans Belin, Sandby (2); Kent Lindström, Sandby (2); Lorentz Gilljam, Sandby (1); Tord Wahlström, Sandby (); Per-Göran Andersson, Sandby (1); Robert Andersson, Dängnäs (1) (bild 7).

 
 

Sandby småskola 1959. Årskurs 1–2. Lärare Birgitta Nerhardt.

 

Bakre raden: Birgitta Nerhardt; Monika Belin, Sandby (1); Marianne Larsson, Dängnäs (2); Birgit Forsberg, Sätra (2); Carina Belin, Sandby (2); Barbro Högman, Sätra (2). Mellan raden: Robert Andersson, Dängnäs (2); Lorentz Gilljam, Sandby (2); Per-Göran Andersson, Sandby (2); Per-Olof Karlsson, Sandby (1); Börje Wennberg, Sandby (1); stående Britt-Marie Wennberg, Sandby (1).

Främre raden: Lars Högman, Sätra (1); Tommy Karlsson, Sandby (2); Tommy Andersson, Dängnäs (1); Gunnar Falk, Sätra (1); Jörgen Lindström, Sandby (1). Saknas: Roine Wesslander, Sandby (1). Nils Rune Joelsson, Finnerånger (1) kom vårterminen; Carina Johansson, Sätra (1) kom vårterminen (bild 8).

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1959. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Hilding Hällström.

 

Bakre raden: Ulla Belin, Sandby (5); Dorrit Larsson, Dängnäs (6); Doris Holmberg, Sandby (6); Inga-Lill Belin, Sandby (6); läraren Hilding; Sirianne Gustafsson, Finnerånger (5); Seija Järvi, Vallatorp (5); Eva Ranne, Finnerånger (5).

Mellersta raden: Lennart Karlsson, Sandby (6); Juhanni Heikkilä, Vallatorp (6); Kjell Falk, Sätra (6).

Främre raden: Göran Mattsson, Lindesberg (5); Gunnar Ivarsson, Sandby (5); Lars Ivarsson, Sandby (5); Bengt Göstasson, Lindesberg (5); Kjell Vestberg, Sandby (6); Roger Jonsson, Sandby (6); Rein Olsson, Sätra (5); Bertil Karlsson, Sandby (6) (bild 9).

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1960. Årskurs 3–4 i Sätra. Lärare Gurli Jansson, hon ville normalt inte ta klasskort men här har vi lyckats samla klasserna vid ett teaterspel som framfördes.

 

Bakre raden: Barbro Högman, Sätra (3); Birgit Forsberg, Sätra (3); Carina Belin, Sandby (3); Gerd Persson, Finnerånger (4); Marianne Larsson, Dängnäs (3).

Främre raden: Hans Belin, Sandby (4); Tord Wahlström, Sandby (4); Anders Johansson, Näs (4); Lorentz Gilljam, Sandby (3); Per-Göran Andersson, Sandby (3) (bild 10).

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1961. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Anders Ekström, hans första klass i kommunen.

 

Stående: Anders Johansson, Näs (5); Tord Wahlström, Sandby (5); Hans Belin, Sandby (5); Nils Sjöstrand, Sätra (6); Ronny Lundin, Finnerånger (6); Olof Johansson, Kårbo (6); Torgny Högman, Sätra (6); Bengt Larsson, Dängnäs, (6); Anders Ekström.

Sittande: Gerd Persson, Finnerånger (5); Elisabeth Vestberg, Sandby (6); Åsa Vesslander, Hagalund (6); Maud Källström, Gröndal (6); Inger Johansson, Sätra (6) (bild 11).

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1961. Årskurs 3–4 i Sätra. Lärare var Anlis Ahlberg. Det var den sista klassen som gick i Sätra folkskola.

 

Bakre raden: Börje Wennberg, Sandby (3); Per-Olof Karlsson, Sandby (3); Roine Wesslander, Sandby (3); Per-Göran Andersson, Sandby (4).

Främre raden: Lorentz Gilljam, Sandby (4); Lars Högman, Sätra (3); Britt-Marie Wennberg, Sandby (3); Barbro Högman, Sätra (4); Marianne Larsson, Dängnäs (4); Birgit Forsberg, Sätra (4); Carina Belin, Sandby (4); Monika Belin, Sandby (3); Carina Johansson, Sätra (3); Gunnar Falk, Sätra (3) (bild 12).

 
 

Västlands folkskola 1962. Årskurs 5–6 vid Kyrkskolan i Västland. Flera byskolor slogs samman till en. Lärare Roland Dahlberg, hans första klass i kommunen.

 

Bakre raden: Läraren Roland Dahlberg, Birgit Forsberg, Sätra (5); Barbro Högman, Sätra (5); Solbritt Mattsson, Maln (5); Ulla Palmgren, Maln (6); Maija-Liisa Kallonen, Västlands gård (6).

Mellersta raden: Bo Gustavsson, Gärdselvallen (5); Per-Olov Juhlin, Västra Vad (6); Hans Belin, Sandby (6); Lars Vadman, Väla (5); Kent Johansson, Väla (6); Anders Johansson, Näs (6); Kent Nordenberg, Västra Vad (5); Åke Eriksson, Västra Vad (5); Alf Persson, Gällbo (5); Tord Wahlström, Sandby (6); Lorentz Gilljam, Sandby (5).

Sittande: Sölve Arné, Västra Vad (5); Marianne Larsson, Dängnäs (5); Gunnel Lehne, Väla (5); Mona Sjöström, Skoga (5); Carina Belin, Sandby (5); Gerd Persson, Finnerånger (6); Ing-Britt Elfström, Västra Vad (6); Lilian Lundberg, Västra Vad (6); Monica Persson, Gällbo (6); Per-Göran Andersson, Sandby (5) (bild 13).

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1962. Årskurs 3–4 i Sandby. Lärare Anders Ekström.

 

Bakre raden: Anders Ekström; Gunnar Falk, Sätra (4); Roine Wesslander, Sandby (4); Per-Olof Karlsson, Sandby (4); Börje Wennberg, Sandby (4); Lars Högman, Sätra (4); Jonny Samuelsson, Sandby (3); Kurt Wennberg, Sandby (3).

Främre raden: Östen Sundberg, Sandby (3); Jörgen Lindström, Sandby (3); Sigbritt Linde, Sandby (3); Rose-Marie Fridsjö, Sätra (3); Monika Belin, Sandby (4); Britt-Marie Wennberg, Sandby (4); Anders Larsson, Dängnäs (); Lars-Olov Jansson, Sandby (3). Saknas på bilden: Gunborg Jonsson, Sandby (4), som kom från Björklinge på vårterminen. Rune Karlsson, Sandby (3), som kom från Forsmark på vårterminen (bild 14).

 
 

Västlands folkskola 1963. Årskurs 5–6 vid Kyrkskolan i Västland. Lärare Kerstin Alvarsson. En av flera lärarvikarier under läsåret var Kerstin Hansson.

 

Bakre raden: Marianne Larsson, Dängnäs (6); Barbro Högman, Sätra (6); Gunnel Olsson (Lehne), Väla (6); Maria Årman Västland (5).

Mellanraden: Roine Wesslander, Sandby (5); Henry Lundberg, Västra Vad (6); Börje Wennberg, Sandby (5); Bo Gustavsson, Västland (6); Lärarvikarien Kerstin Hansson; Sölve Arné, Västra Vad (6); Lars Vadman, Väla (6); Per-Göran Andersson, Sandby (6); Kent Nordenberg, Västra Vad (6); Rune Jansson, Västland (5); Lorentz Gilljam, Sandby (6); Åke Eriksson, Västra Vad (6); Ruben Mattsson, Maln (5); Alf Persson, Gällbo (6); Lars Högman, Sätra (5); Hans-Erik ”Putte” Lundberg, Väla (5).

Sittande: Siv Thuresson, Västland (5); Birgitta Bohlén, Västland (5); Birgit Forsberg, Sätra (6); Chatarina Vendin, Staf (5); Monika Belin, Sandby (5); Britt-Marie Wennberg, Sandby (5); Eva Ernegren, Västland (5); Carina Belin, Sandby (6); Mona Sjöström, Skoga (6); Sol-Britt Mattsson, Maln (6) (bild 15).

 
 
Skolkorten "bild 16, 17 och 18" kompletterade 2022-02-25. Dessa finner Du sist på sidan.
 

Sandby småskola 1953. Årskurs 1–2. Ordinarie lärare Elsa Egerbäck. Vikarien mellan 19/10–21/12 1953, Rut Dahlqvist, står längst bak (bilden är från luciafirandet).

 

Bakre raden: Lars Frost, Näs (1); Sören Lindström, Sandby (1); Per-Olov Lindberg, Sandby (2); Leif Sundberg, Snatra (2); Torleif Hagman, Sandby (2); Sören Eriksson, Sandby (2); Conny Tegelström, Sandby (1).

Mellan raden: Elisabet Karlsson, Snatra (2); Gun Frost, Näs (2); Margot Löfgren, Näs (2); Maj Frost, Näs (2); Ingrid Englund, Sandby (2); Gunvor Brodin, Sandby (2); Elisabet Sanderfors, Sandby (2).

Främre raden: Ann-Margreth Belin, Sandby (1); Gunilla Söderberg, Sandby (1) till Malung 2/6 -1954; Gunilla Sundberg, Sandby (1).

Saknas: Krister Karlson (Westergren), Sandby (2) Elenor Hellström, Finnerånger (1); Sten-Erik Mattsson, Sandby (1).

Foto från Sten Erik Mattsson, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 19).

 
 

Sandby småskola 1954. Årskurs 1–2. Läraren Elsa Egerbäck längst bak.

 

Bakre raden: Åsa Lindström, Finnerånger (1); Ann-Margreth Belin, Sandby (2); Gunilla Sundberg, Sandby (2); Sten Erik Mattsson, Sandby (2); Conny Tegelström, Sandby (2); Sören Lindström, Sandby (2); Roger Jonsson, Sandby (1); Kjell Westberg, Sandby (1); Ulf Eneman, Sandby (1).

Främre raden: Inga-Lill Belin, Sandby (1); Gunilla Aringskog, Sandby (1); Doris Holmberg, Sandby (1); Elenor Hellström, Finnerånger (2); Lars Frost, Näs (2); Bertil Karlsson, Sandby (1); Lennart Karlsson, Sandby (1).

Foto från Sten Erik Mattsson, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 20).

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1954. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Karl Olov Eneman.

 

Bakre raden: Elsy Mattsson, Snatra (5); Margareta Bohlin, Kårbo (6); Lars Holmberg (Norling), Snatra (6); Åke Hellström, Finnerånger (6); Leif Källström, Gröndal (6); Kjell Larsson, Dängnäs (5); Bo Larsson, Dängnäs (5); Lars-Erik Linde, Sandby (6); läraren Karl-Olov Eneman.

Mitten: Agneta Leander, Sandby (6); Ingrid Persson, Finnerånger (5); Birgitta Lennartsson, Kårbo (); Ingegerd Eriksson, Sätra (5); Berit Brodin, Sandby (6); Ann-Charlotte Eneman, Sandby (6); Gunlis Westerlind, Moxbo (6); Tertty Neiminen, Sandby (6) kom 9/1 - 55 från Torshälla; Solveig Abrahamsson, Sandby (6).

Främre raden: Seppo Järvi, Vallatorp (6); Bo Aringskog, Sandby (6); Folke Gustavsson, Finnerånger (5); Olle Eriksson, Sandby (6); Astor Westerlind, Kårbo (6); Bengt Spennare, Sandby (6); Flemming Wesslander, Sandby (6) gick bort 12/11 -1954.

Foto inlämnat av Astor Westerlind, Valnäs, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 21).

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1955. Årskurs 3–4 i Sätra. Läraren längst bak är Nils Erik Grenerud.

 

Bakre raden: Björn Källström, Gröndal (4); Torbjörn Lennartsson, Kårbo (4); Leif Sundberg, Snatra (4); Kent Ivarsson, Sandby (4); Alexej Wesslander, Sandby (4); Margot Löfgren, Näs (4); Elisabet Sanderfors, Sandby (4); Gunlög Högman, Sätra (4); Marie Louise Eriksson, Sätra (4); Sten Erik Mattsson, Sandby (3); Sören Eriksson, Sandby (4); Harry Bertilsson, Kårbo (3).

Sittande på bänk: Margareta Larsson, Dängnäs (3); Tuula Heikilä, Vallatorp (3); Elenor Hellström, Finnerånger (3); Ann-Margret Belin, Sandby (3); Ingrid Englund, Sandby (4); Gunvor Brodin, Sandby (4); Elisabet Karlsson, Snatra (4); Birgitta Andersson, Dängnäs (3); Gunilla Olsson, Sandby (4) flyttade på VT till Orresta; Gunilla Sundberg, Sandby (3).

Sittande i gräset: Conny Tegelström, Sandby (3); Sören Lindström, Sandby (3); Krister Karlsson (Westergren), Sandby (4). Saknas på bilden: Torleif Hagman, Sandby (4); Bengt Larsson, Sätra (4); Gun Frost, Näs (4); Maj Frost, Näs (4); Lars frost, Näs (3); Britt-Louise Englund, Snatra (3) kom på VT (10/1) från Vendel. Gunilla Höjd, Snatra (3) flyttade på HT (23/11) till Noraskog.

Foto från Sten Erik Mattsson, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 22).

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1957. Årskurs 5–6 i Sandby. Läraren längst bak Staffan Nilsson och musikläraren Johann Pegrisch.

 

Bakre raden: Birgitta Sedin, Sandby (6); Margot Löfgren, Näs (6); Gun Frost, Näs (6); Tuula Heikilä, Vallatorp (5); Maj Frost, Näs (6); Gunvor Brodin, Sandby (6); Ann-Margret Belin, Sandby (5); Elisabet Karlsson, Snatra (6); Margareta Larsson, Dängnäs (5); Gunilla Sundberg, Sandby (5); Elinor Hellström, Finnerånger (5); Birgitta Andersson, Dängnäs (5).

Mellan raden: Torleif Hagman, Sandby (6); Leif Sundberg, Snatra (6); Kent Ivarsson, Sandby (6); Alexej Wesslander, Sandby (6); Torbjörn Lennartsson, Kårbo (6). Främre raden: Björn Källström, Gröndal (6); Sören Eriksson, Sandby (6); Bengt Larsson, Sätra (6); Sören Lindström, Sandby (5); Conny Tegelström, Sandby (5); Harry Bertilsson, Kårbo (5); Lars Frost, Näs (5); Sten Erik Mattsson, Sandby (5).

Saknas på bilden: Krister Karlsson (Westergren), Sandby (6); Marie-Louise Eriksson, Sätra (6); Elisabet Sanderfors, Sandby (6).

Foto från Sten Erik Mattsson, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 23).

 
 
Skolkorten "bild 24" till "bild 26" kompletterade 2022-02-04
 

Sandby-Sätra folkskola 1963. Årskurs 3–4 i Sandby. Lärare: Aulis Ahlberg.

 

Bakre raden: Jörgen Lindström, Sandby (4); Kenneth Lindström, Sandby (3); Lars-Olov Jansson, Sandby (4); Johnny Samuelsson, Sandby (4); Mats Wennberg, Sandby (3); Kurt Wennberg, Sandby (4); Anders Larsson, Dängnäs (4); Rune Karlsson, Sandby (4); Östen Sundberg, Sandby (4).

Främre raden: Lars Sjöstrand, Sätra (3); Sigbritt Linde, Sandby (4); Rose-Marie Fridsjö, Sätra (4); Kirsten Meier, Gröndal (3); Britta Johansson, Kårbo (3); Nils Gunnar Jansson, Sandby (3).

Foto från Rune Karlsson via Elisabet Lindberg, Tobo. Hjälp med att identifiera eleverna har varit Nils-Gunnar Jansson, Karlholm (bild 24).

 
 

Västlands folkskola 1964. Årskurs 5–6 vid kyrkskolan i Västland. Lärare Margit Olsson.

 

Bakre raden: Hans-Erik ”Putte” Lundberg, Väla (6); Kurt Wennberg, Sandby (5); Henry Lundberg, Västra Vad (6); Rune Karlsson, Sandby (5).

Mellanraden: Anders Larsson, Dängnäs (5); Rune Jansson Västra Vad (6); Roine Wesslander, Sandby (6); Ruben Mattsson, Maln (6); Kerstie Wirén, Väla (5); Maria Årman Västland (6); Maarit Hannula, Västlands gård (5); Börje Wennberg, Sandby (6); Jörgen Lindström, Sandby (5), Läraren Margit Olsson; Lars-Olov Jansson, Sandby (5).

Sittande: Lars Högman, Sätra (6); Yvonne Jansson, Valla (5); Christina Jansson, Gällbo (5); Birgitta Bohlén, Västland (6); Eva Ernegren, Östra Vad (6); Britt-Marie Wennberg, Sandby (6); Siv Thuresson, Västland (6); Chatarina Vendin, Staf (6); Monika Belin, Sandby (6); Margareta Jansson, Sandby (6); Ing-Marie Norén, Stav (5); Östen Sundberg, Sandby (5).

Foto från Rune Karlsson via Elisabet Lindberg, Tobo. Hjälp med att identifiera eleverna har varit Roine Wesslander (bild 25).

 
 

Västlands folkskola 1965. Årskurs 5–6 vid kyrkskolan i Västland. Lärare Margit Olsson.

 

Bakre raden: Roger Wesslander, Stav (5); läraren Margit Olsson; Anders Larsson, Dängnäs (6); Kenneth Lindström, Sandby (5); Kerstie Virén, Väla (6); Maarit Hannula, Västlands gård (6); Ing-Marie Norén, Stav (6); Kirsten Meier, Gröndal (5); Yvonne Jansson, Valla (6); Lars Sjöstrand, Sätra (5).

Främre raden: Rune Karlsson, Sandby (6), Mats Wennberg, Sandby (5); Christina Jansson, Gällbo (6); Kurt Wennberg, Sandby (6); Östen Sundberg, Sandby (6); Annika Melin, Valla (5); Karl-Ingvar Andersson, Väla (5); Nils-Gunnar Jansson, Sandby (5); Britta Johansson, Kårbo (5).

Foto från Rune Karlsson via Elisabet Lindberg, Tobo. Hjälp med att identifiera eleverna har varit Nils-Gunnar Jansson, Karlholm (bild 26).

 
 
Skolkorten "bild 16, 17 och 18" kompletterade 2022-02-25.
 

Sandby-Sätra skola 1951. Årskurs 3–4 i Sätra. Lärare Åke Eriksson.

 

Bakre raden: Läraren Åke Eriksson; Erling Andersson, Sandby (4); Ulf Eriksson, Snatra (4); Inger Sundberg, Sandby (4); Åke Hellström, Finnerånger (3); Mats Mattsson, Lindesberg (4); Torsten Mattsson, Näs (4).

Mitten: Lars Holmberg (Norling), Snatra (3); Lars-Erik Linde, Sandby (3); Bengt Spennare, Sandby (3); Astor Westerlind, Kårbo (3); Olle Eriksson, Sandby (3); Karl-Göran Sjöstrand, Sätra (4); Bernt Englund, Sandby (4); Sven-Erik Andersson, Sandby (4) till Ydre 25/3 -1952; Flemming Wesslander, Sandby (3); Bo Larsson, Dängnäs (3); Leif Källström, Gröndal (3); Bertil Frost, Näs (4); Yngve Gustavsson, Finnerånger (4).

Främre raden: Birgitta Gustavsson, Kulten (3); Margareta Bohlin, Kårbo (3); Solveig Abrahamsson, Finnerånger (3); Gunlis Westerlind, Moxbo (3); Berit Brodin, Sandby (3); Britt-Marie Andersson, Sandby (3) till Ydre 25/3 -52; Gunnveig Zetterberg, Sandby (4); Agneta Leander, Sandby (3).

Saknas på bilden: Lennart Mineur, Sätra (4); Boris Boström, Snatra (4) kom från Finland 22/10 -1951. Liisa Oxman, Finnerånger (3), kom 1/4 -1952 från Kyrkskolan, Västland.

Foto inlämnat av Astor Westerlind, Valnäs, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 16).

 
 

Sandby-Sätra skola 1952. Årskurs 3–4 i Sätra. Läraren Nils Erik Grenerud längst bak.

 

Bakre raden: Margareta Bohlin, Kårbo (4); Agneta Leander, Sandby (4); Ingegerd Eriksson, Sätra (3); Gunlis Westerlind, Moxbo (4); Birgitta Lennartsson, (3); Ingrid Persson, Finnerånger (3); Elsy Mattsson, Snatra (3); Berit Brodin, Sandby (4); Birgitta Gustavsson, Kulten (4); Solveig Abrahamsson, Finnerånger (4).

Mitten: Leif Källström, Gröndal (4); Bo Larsson, Dängnäs (4); Bengt Spennare, Sandby (4); Folke Gustavsson, Finnerånger (3).

Främre raden: Astor Westerlind, Kårbo (4); Lars Holmberg (Norling), Snatra (4); Sepo Järvi, Vallatorp (4); Kjell Larsson, Dängnäs (3); Olle Eriksson, Sandby (4); Flemming Wesslander, Sandby (4); Åke Hellström, Finnerånger (4); Lars-Erik Linde, Sandby (4).

Foto inlämnat av Astor Westerlind, Valnäs, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 17).

 
 

Sandby-Sätra folkskola 1952. Årskurs 5-7 i Sandby. Lärare Karl Olov Eneman.

 

Bakre raden: Gunborg Hedin, Sandby (7); Ylva Vesterlund, Sandby (7); Mary Ohlsson, Sandby (7); Inger Sundberg, Sandby (5); Bo Englund, Sandby (6); Sten-Allan-Lundqvist, Nydal (7); Lars Vestergren, Sandby (6); Björn Lindström, Finnerånger (7); Bo Högman, Sätra (7); Mats Mattsson, Lindesberg (5).

Mellanrad 1: Simo Järvi, Vallatorp (5); Bernt Englund, Sandby (5); Yngve Gustavsson, Finnerånger (5); Torsten Mattsson, Näs (5); Läraren Karl Olov Eneman; Ulf Eriksson, Snatra (5); okänd; Lennart Mineur, Sätra (5); okänd; mattanterna, Barbro Sanderfors, Annlis Holmberg.

Mellanrad 2: Eivor Vesterlind, Moxbo (6); Ingrid Eriksson (6); Helena Vestman, Sandby (7); Margareta Sjöstrand, Sätra (7); Irene Vesterlind, Kårbo (7); Gunveig Zettergren, Sandby (5); Gunhild Andersson, Finnerånger (7); Solveig Almlöf, Sätra (7); Marika Leander, Sandby (6).

Främre raden: Sören Sanderfors, Sandby (6); Karl-Göran Sjöstrand, Sätra (5); Boris Boström, Snatra (5); Erling Andersson, Sandby (5); Bertil Frost, Näs (5); Åke Mattsson, Snatra (6); Chronie Englund, Sandby (5).

De två okända i mellanrad 1 skulle kunna vara bröderna Stig och Leif Pettersson från Åland som kom till klassen i januari 1953 från Åland men som flyttade tillbaka till Åland i slutet på april. De gick i klasserna 5–6 och bodde i Snatra. I så fall är kortet taget på vårterminen 1953.

Fotot från Solveig Hillgren, Karlholm är lite skadat men alla elever syns. Solveig har också identifierat eleverna (bild 18).

 
 
Till början av sidan!
 
Åter Bildarkivet!
 
Åter Sandby-sidan!
 
Åter karlholm.nu!