Skolkort 1951–1967

 

Den här sidan visar skolklasser i Sandby folk- och småskola åren 1951–1967.

De flesta skolkort är tagna på hösten och årtalet avser höstterminen det året. Exempelvis; med 1957 avses läsåret 1957–1958.

Antalet skolkort är 28 stycken. Bilderna är numrerade 1 till 28.

Skolkorten kompletterade med 8 nya skolkort 2021-12-03. Bilderna är numrerade 16 till 23.

Skolkorten kompletterade med 3 nya skolkort 2022-02-04. Bilderna är numrerade 24 till 26.

Skolkorten kompletterade med 3 nya skolkort 2022-02-25. Bilderna är numrerade 16 till 18.

Skolkorten kompletterade med 2 nya skolkort 2023-12-20. Bilderna är numrerade 27 till 28.

Vi tar gärna emot skolkort för att komplettera "Skolkortssidorna" med.

Kontaktväg för att få mer information eller för att skicka in bilder: hans.belin.guillaume@gmail.com

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/sandbys.historia. Kommentera gärna på FB och komplettera med fakta som anknyter till bilderna, så uppdaterar vi bildtexterna.

 
 

Bild 1: Sandby-Sätra folkskola 1953. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Carl-Olov Eneman. På bilden saknas fyra pojkar som finns med i skolkatalogen.

 

Längst bak: läraren Carl-Olov Eneman samt mattanterna Annlis Holmberg och Barbro Sanderfors.

Bakre raden: Boris Boström, Snatra (6); Lars Holmberg (Norling), Snatra (5); Karl Göran Sjöstrand Sätra (6); Torsten Mattsson, Näs (6); Mats Mattsson, Lindesberg (6); Lennart Mineur, Sätra (6); Åke Hellström, Finnerånger (5); Erling Andersson, Sandby (6); Ulf Eriksson Snatra (6).

Mellersta raden: Agneta Leander, Sandby (5); Gunlis Westerlind, Moxbo (5); Margareta Bohlin, Kårbo (5); Solveig Abrahamsson, Sandby (5); Berit Brodin, Sandby (5); Ann-Charlotte Eneman, Sandby (5); Inger Sundberg, Sandby (6).

Främre raden: Olof Eriksson Sandby (5); Bertil Frost, Näs (6); Astor Vesterlind Kårbo (5); Bo Aringskog, Sandby (5); Bengt Spennare, Sandvad (5); Bernt Englund, Sandby (6); Seppo Järvi, Vallatorp (5); Yngve Gustavsson, Finnerånger (6); Simon Järvi, Vallatorp (6).

Saknas på bilden: Leif Källström, Gröndal (5) Lars-Erik Linde, Sandby (5) Flemming Wesslander, Sandby (5), Cronie Englund, Sandby (6).

Elevidentifikation av Astor Westerlind och Solveig Arweson (bild 1).

 
 

Bild 2: Sandby småskola 1955. Årskurs 1–2. Lärare Elsa Egerbäck. En flicka, Solgärd, flyttade till Älvkarleby efter höstterminen.

 

Stående fr.v. Dorrit Larsson, Dängnäs (2); Inga-Lill Belin, Sandby (2); Solgärd Ågren, Nysätra, endast HT (1); Ulla Belin, Sandby (1); Seija Järvi, Vallatorp (1); Sirianne Gustafsson, Finnerånger (1); Åsa Lindström, Finnerånger (2); Eva Ranne, Finnerånger (1); Doris Holmberg, Sandby (2); Agneta Eneman, Sandby (1).

Sittande: Göran Mattsson, Lindesberg (1); Bertil Karlsson, Sandby(2); Lennart Karlsson, Sandby (2); Lars Ivarsson, Sandby (1); Kjell Falk, Sätra (2); Kjell Vestberg, Sandby (2); Ulf Eneman, Sandby (2); Roger Jonsson, Sandby (2); Johanni Heikkilä, Vallatorp (2); Bengt Göstasson, Lindesberg (1); Gunnar Ivarsson, Sandby (1) (bild 2).

 
 

Bild 3: Sandby-Sätra folkskola 1955. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Carl-Olof Eneman, hans sista klass i Sandby. På bilden fattas två elever enligt skolkatalogen.

 

Bakre raden fr.v. läraren Carl-Olov, Seth Englund, Sandby (5); Kerstin Larsson, Dängnäs (5); Lars Karlsson, Sandby (5); Inger Hillstedt, Sandby (5) Ingrid Hellström, Finnerånger (5) Ingegerd Eriksson Sätra (6); Elsy Mattsson Snatra (6); Anne-Marie Andersson, Nydal (5); Gunilla Bertilsson, Kårbo (5); Vanja Johansson, Lindesberg (5); Ingrid Person, Finnerånger (6); Gun Lundgren, Sandvad (5); Berit Källström, Gröndal (5).

Främre raden: Göte Eriksson, Nysätra (5); Tord Andersson, Dängnäs (5); Martti Kallonen, Vallatorp (5); Ulf Vesslander, Hagalund (5); Kjell Larsson, Dängnäs (6); Folke Gustavsson, Finnerånger (6) Roger Sanderfors, Sandby (5).

Saknas på bilden: Birgitta Lennartsson Kårbo, (6); Yvonne Englund, Snatra (6) som kom till klassen på vårterminen.

Elevidentifikation av Folke Gustavsson och Crister Westergren (bild 3).

 
 

Bild 4: Sandby småskola 1956. Årskurs 1–2. Lärare var Elsa Egerbäck.

 

Bakre raden: Lars Ivarsson, Sandby (2); Gunnar Ivarsson, Sandby (2); Sirianne Gustafsson, Finnerånger (2); Maud Källström, Gröndal (1); Elisabeth Vestberg, Sandby (1); Åsa Wesslander, Hagalund (1); Eva Ranne, Finnerånger (2); Ulla Belin, Sandby (2); Seija Järvi, Vallatorp (2).

Främre raden: Bengt Göstasson, Lindesberg (2); Torgny Högman, Sätra (1); Bengt Larsson, Dängnäs (1); Nils Sjöstrand, Sätra (1); Olof Johansson, Kårbo (1); Tage Boström, Snatra (2); Ronny Lundin, Finnerånger (1); Göran Mattsson, Lindesberg (2) (bild 4).

 
 

Bild 5: Sandby-Sätra folkskola 1956. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Staffan Nilsson, hans första klass i Sandby.

 

Bakre raden: Bengt Larsson, Sätra (5); Göte Eriksson, Nysätra (6); Kent Ivarsson, Sandby (5); Ulf Wesslander, Hagalund (6); Lars Karlsson, Sandby (6); Seth Englund, Sandby (6); Leif Sundberg, Snatra (5); Elisabet Sanderfors, Sandby (5); Gunvor Brodin, Sandby (5); Ingrid Englund, Sandby (5); Margot Löfgren, Näs (5) Mellan raden: Kerstin Larsson, Dängnäs (6); Berit källström, Gröndal (6); Inger Hillstedt, Sandby (6); Maj Frost, Näs (5); Ann-Marie Andersson, Nydal (6); Ingrid Hellström, Finnerånger(6); Gun Frost, Näs (5); Gun Lundgren, Sanvad (6); Vanja Johansson, Lindesberg (6); Gunilla Bertilsson, Kårbo (6); Gunlög Högman, Sätra (5); Marie-Louise Eriksson, Sätra (5).

Främre raden: Björn Källström, Gröndal (5); Martti Kallonen, Vallatorp (6) flyttade till Väla efter höstterminen; Krister Westergren, Sandby (5); Sören Eriksson, Sandby (5); Torbjörn Lennartsson, Kårbo (5); Torleif Hagman, Sandby (5); Alexej Vesslander, Sandby (5); Roger Sanderfors, Sandby (6); Tord Andersson, Dängnäs (6).

Saknas på bilden: Elisabet Karlsson Snatra, (5) sjuk; Birgitta Sedin, Sandby (5) som kom till klassen i november från Ovansjö.

Elevidentifikation av Crister Westergren och Gunilla Jansson (bild 5).

 
 

Bild 6: Sandby småskola 1957. Årskurs 1–2. Lärare Elsa Egerbäck.

 

Stående fr. vänster: Anders Johansson, Näs (1); Hans Belin, Sandby (1); Nils Sjöstrand, Sätra (2); Maud Källström, Gröndal (2); Åsa Wesslander, Hagalund (2); Elisabeth Vestberg, Sandby (2); Laila Bohlin, Valsäter (1); Gerd Persson, Finnerånger (1).

Sittande: Tommy Karlsson, Sandby (1); Torgny Högman, Sätra (2); Tage Boström, Snatra (2); Kent Lindström, Sandby (1); Olof Johansson, Kårbo (2); Bengt Larsson, Dängnäs (2); Ronny Lundin, Finnerånger (2); Tord Wahlström, Sandby (1) (bild 6).

 
 

Bild 7: Sandby småskola 1958. Årskurs 1–2. Lärare Elsa Egerbäck. Elsas sista klass i Sandby innan pensionen.

 

Stående: Lajla Bohlin, Valsäter (2); Gerd Persson, Finnerånger (2); Carina Belin, Sandby (1); Barbro Högman, Sätra (1); Gunilla Mattsson, (1) flyttade under höstterminen; Birgit Forsberg, Sätra (1); Marianne Larsson, Dängnäs (1).

Sittande: Anders Johansson, Näs (2), Tommy Karlsson, Sandby (1); Hans Belin, Sandby (2); Kent Lindström, Sandby (2); Lorentz Gilljam, Sandby (1); Tord Wahlström, Sandby (); Per-Göran Andersson, Sandby (1); Robert Andersson, Dängnäs (1) (bild 7).

 
 

Bild 8: Sandby småskola 1959. Årskurs 1–2. Lärare Birgitta Nerhardt.

 

Bakre raden: Birgitta Nerhardt; Monika Belin, Sandby (1); Marianne Larsson, Dängnäs (2); Birgit Forsberg, Sätra (2); Carina Belin, Sandby (2); Barbro Högman, Sätra (2). Mellan raden: Robert Andersson, Dängnäs (2); Lorentz Gilljam, Sandby (2); Per-Göran Andersson, Sandby (2); Per-Olof Karlsson, Sandby (1); Börje Wennberg, Sandby (1); stående Britt-Marie Wennberg, Sandby (1).

Främre raden: Lars Högman, Sätra (1); Tommy Karlsson, Sandby (2); Tommy Andersson, Dängnäs (1); Gunnar Falk, Sätra (1); Jörgen Lindström, Sandby (1). Saknas: Roine Wesslander, Sandby (1). Nils Rune Joelsson, Finnerånger (1) kom vårterminen; Carina Johansson, Sätra (1) kom vårterminen (bild 8).

 
 

Bild 9: Sandby-Sätra folkskola 1959. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Hilding Hällström.

 

Bakre raden: Ulla Belin, Sandby (5); Dorrit Larsson, Dängnäs (6); Doris Holmberg, Sandby (6); Inga-Lill Belin, Sandby (6); läraren Hilding; Sirianne Gustafsson, Finnerånger (5); Seija Järvi, Vallatorp (5); Eva Ranne, Finnerånger (5).

Mellersta raden: Lennart Karlsson, Sandby (6); Juhanni Heikkilä, Vallatorp (6); Kjell Falk, Sätra (6).

Främre raden: Göran Mattsson, Lindesberg (5); Gunnar Ivarsson, Sandby (5); Lars Ivarsson, Sandby (5); Bengt Göstasson, Lindesberg (5); Kjell Vestberg, Sandby (6); Roger Jonsson, Sandby (6); Rein Olsson, Sätra (5); Bertil Karlsson, Sandby (6) (bild 9).

 
 

Bild 10: Sandby-Sätra folkskola 1960. Årskurs 3–4 i Sätra. Lärare Gurli Jansson, hon ville normalt inte ta klasskort men här har vi lyckats samla klasserna vid ett teaterspel som framfördes.

 

Bakre raden: Barbro Högman, Sätra (3); Birgit Forsberg, Sätra (3); Carina Belin, Sandby (3); Gerd Persson, Finnerånger (4); Marianne Larsson, Dängnäs (3).

Främre raden: Hans Belin, Sandby (4); Tord Wahlström, Sandby (4); Anders Johansson, Näs (4); Lorentz Gilljam, Sandby (3); Per-Göran Andersson, Sandby (3) (bild 10).

 
 

Bild 11: Sandby-Sätra folkskola 1961. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Anders Ekström, hans första klass i kommunen.

 

Stående: Anders Johansson, Näs (5); Tord Wahlström, Sandby (5); Hans Belin, Sandby (5); Nils Sjöstrand, Sätra (6); Ronny Lundin, Finnerånger (6); Olof Johansson, Kårbo (6); Torgny Högman, Sätra (6); Bengt Larsson, Dängnäs, (6); Anders Ekström.

Sittande: Gerd Persson, Finnerånger (5); Elisabeth Vestberg, Sandby (6); Åsa Vesslander, Hagalund (6); Maud Källström, Gröndal (6); Inger Johansson, Sätra (6) (bild 11).

 
 

Bild 12: Sandby-Sätra folkskola 1961. Årskurs 3–4 i Sätra. Lärare var Anlis Ahlberg. Det var den sista klassen som gick i Sätra folkskola.

 

Bakre raden: Börje Wennberg, Sandby (3); Per-Olof Karlsson, Sandby (3); Roine Wesslander, Sandby (3); Per-Göran Andersson, Sandby (4).

Främre raden: Lorentz Gilljam, Sandby (4); Lars Högman, Sätra (3); Britt-Marie Wennberg, Sandby (3); Barbro Högman, Sätra (4); Marianne Larsson, Dängnäs (4); Birgit Forsberg, Sätra (4); Carina Belin, Sandby (4); Monika Belin, Sandby (3); Carina Johansson, Sätra (3); Gunnar Falk, Sätra (3) (bild 12).

 
 

Bild 13: Västlands folkskola 1962. Årskurs 5–6 vid Kyrkskolan i Västland. Flera byskolor slogs samman till en. Lärare Roland Dahlberg, hans första klass i kommunen.

 

Bakre raden: Läraren Roland Dahlberg, Birgit Forsberg, Sätra (5); Barbro Högman, Sätra (5); Solbritt Mattsson, Maln (5); Ulla Palmgren, Maln (6); Maija-Liisa Kallonen, Västlands gård (6).

Mellersta raden: Bo Gustavsson, Gärdselvallen (5); Per-Olov Juhlin, Västra Vad (6); Hans Belin, Sandby (6); Lars Vadman, Väla (5); Kent Johansson, Väla (6); Anders Johansson, Näs (6); Kent Nordenberg, Västra Vad (5); Åke Eriksson, Västra Vad (5); Alf Persson, Gällbo (5); Tord Wahlström, Sandby (6); Lorentz Gilljam, Sandby (5).

Sittande: Sölve Arné, Västra Vad (5); Marianne Larsson, Dängnäs (5); Gunnel Lehne, Väla (5); Mona Sjöström, Skoga (5); Carina Belin, Sandby (5); Gerd Persson, Finnerånger (6); Ing-Britt Elfström, Västra Vad (6); Lilian Lundberg, Västra Vad (6); Monica Persson, Gällbo (6); Per-Göran Andersson, Sandby (5) (bild 13).

 
 

Bild 14: Sandby-Sätra folkskola 1962. Årskurs 3–4 i Sandby. Lärare Anders Ekström.

 

Bakre raden: Anders Ekström; Gunnar Falk, Sätra (4); Roine Wesslander, Sandby (4); Per-Olof Karlsson, Sandby (4); Börje Wennberg, Sandby (4); Lars Högman, Sätra (4); Jonny Samuelsson, Sandby (3); Kurt Wennberg, Sandby (3).

Främre raden: Östen Sundberg, Sandby (3); Jörgen Lindström, Sandby (3); Sigbritt Linde, Sandby (3); Rose-Marie Fridsjö, Sätra (3); Monika Belin, Sandby (4); Britt-Marie Wennberg, Sandby (4); Anders Larsson, Dängnäs (); Lars-Olov Jansson, Sandby (3). Saknas på bilden: Gunborg Jonsson, Sandby (4), som kom från Björklinge på vårterminen. Rune Karlsson, Sandby (3), som kom från Forsmark på vårterminen (bild 14).

 
 

Bild 15: Västlands folkskola 1963. Årskurs 5–6 vid Kyrkskolan i Västland. Lärare Kerstin Alvarsson. En av flera lärarvikarier under läsåret var Kerstin Hansson.

 

Bakre raden: Marianne Larsson, Dängnäs (6); Barbro Högman, Sätra (6); Gunnel Olsson (Lehne), Väla (6); Maria Årman Västland (5).

Mellanraden: Roine Wesslander, Sandby (5); Henry Lundberg, Västra Vad (6); Börje Wennberg, Sandby (5); Bo Gustavsson, Västland (6); Lärarvikarien Kerstin Hansson; Sölve Arné, Västra Vad (6); Lars Vadman, Väla (6); Per-Göran Andersson, Sandby (6); Kent Nordenberg, Västra Vad (6); Rune Jansson, Västland (5); Lorentz Gilljam, Sandby (6); Åke Eriksson, Västra Vad (6); Ruben Mattsson, Maln (5); Alf Persson, Gällbo (6); Lars Högman, Sätra (5); Hans-Erik ”Putte” Lundberg, Väla (5).

Sittande: Siv Thuresson, Västland (5); Birgitta Bohlén, Västland (5); Birgit Forsberg, Sätra (6); Chatarina Vendin, Staf (5); Monika Belin, Sandby (5); Britt-Marie Wennberg, Sandby (5); Eva Ernegren, Västland (5); Carina Belin, Sandby (6); Mona Sjöström, Skoga (6); Sol-Britt Mattsson, Maln (6) (bild 15).

 
 
Skolkorten "bild 16, 17 och 18" kompletterade 2022-02-25.
 

Bild 16: Sandby-Sätra skola 1951. Årskurs 3–4 i Sätra. Lärare Åke Eriksson.

 

Bakre raden: Läraren Åke Eriksson; Erling Andersson, Sandby (4); Ulf Eriksson, Snatra (4); Inger Sundberg, Sandby (4); Åke Hellström, Finnerånger (3); Mats Mattsson, Lindesberg (4); Torsten Mattsson, Näs (4).

Mitten: Lars Holmberg (Norling), Snatra (3); Lars-Erik Linde, Sandby (3); Bengt Spennare, Sandby (3); Astor Westerlind, Kårbo (3); Olle Eriksson, Sandby (3); Karl-Göran Sjöstrand, Sätra (4); Bernt Englund, Sandby (4); Sven-Erik Andersson, Sandby (4) till Ydre 25/3 -1952; Flemming Wesslander, Sandby (3); Bo Larsson, Dängnäs (3); Leif Källström, Gröndal (3); Bertil Frost, Näs (4); Yngve Gustavsson, Finnerånger (4).

Främre raden: Birgitta Gustavsson, Kulten (3); Margareta Bohlin, Kårbo (3); Solveig Abrahamsson, Finnerånger (3); Gunlis Westerlind, Moxbo (3); Berit Brodin, Sandby (3); Britt-Marie Andersson, Sandby (3) till Ydre 25/3 -52; Gunnveig Zetterberg, Sandby (4); Agneta Leander, Sandby (3).

Saknas på bilden: Lennart Mineur, Sätra (4); Boris Boström, Snatra (4) kom från Finland 22/10 -1951. Liisa Oxman, Finnerånger (3), kom 1/4 -1952 från Kyrkskolan, Västland.

Foto inlämnat av Astor Westerlind, Valnäs, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 16).

 
 

Bild 17: Sandby-Sätra skola 1952. Årskurs 3–4 i Sätra. Läraren Nils Erik Grenerud längst bak.

 

Bakre raden: Margareta Bohlin, Kårbo (4); Agneta Leander, Sandby (4); Ingegerd Eriksson, Sätra (3); Gunlis Westerlind, Moxbo (4); Birgitta Lennartsson, (3); Ingrid Persson, Finnerånger (3); Elsy Mattsson, Snatra (3); Berit Brodin, Sandby (4); Birgitta Gustavsson, Kulten (4); Solveig Abrahamsson, Finnerånger (4).

Mitten: Leif Källström, Gröndal (4); Bo Larsson, Dängnäs (4); Bengt Spennare, Sandby (4); Folke Gustavsson, Finnerånger (3).

Främre raden: Astor Westerlind, Kårbo (4); Lars Holmberg (Norling), Snatra (4); Sepo Järvi, Vallatorp (4); Kjell Larsson, Dängnäs (3); Olle Eriksson, Sandby (4); Flemming Wesslander, Sandby (4); Åke Hellström, Finnerånger (4); Lars-Erik Linde, Sandby (4).

Foto inlämnat av Astor Westerlind, Valnäs, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 17).

 
 

Bild 18: Sandby-Sätra folkskola 1952. Årskurs 5-7 i Sandby. Lärare Karl Olov Eneman.

 

Bakre raden: Gunborg Hedin, Sandby (7); Ylva Vesterlund, Sandby (7); Mary Ohlsson, Sandby (7); Inger Sundberg, Sandby (5); Bo Englund, Sandby (6); Sten-Allan-Lundqvist, Nydal (7); Lars Vestergren, Sandby (6); Björn Lindström, Finnerånger (7); Bo Högman, Sätra (7); Mats Mattsson, Lindesberg (5).

Mellanrad 1: Simo Järvi, Vallatorp (5); Bernt Englund, Sandby (5); Yngve Gustavsson, Finnerånger (5); Torsten Mattsson, Näs (5); Läraren Karl Olov Eneman; Ulf Eriksson, Snatra (5); okänd; Lennart Mineur, Sätra (5); okänd; mattanterna, Barbro Sanderfors, Annlis Holmberg.

Mellanrad 2: Eivor Vesterlind, Moxbo (6); Ingrid Eriksson (6); Helena Vestman, Sandby (7); Margareta Sjöstrand, Sätra (7); Irene Vesterlind, Kårbo (7); Gunveig Zettergren, Sandby (5); Gunhild Andersson, Finnerånger (7); Solveig Almlöf, Sätra (7); Marika Leander, Sandby (6).

Främre raden: Sören Sanderfors, Sandby (6); Karl-Göran Sjöstrand, Sätra (5); Boris Boström, Snatra (5); Erling Andersson, Sandby (5); Bertil Frost, Näs (5); Åke Mattsson, Snatra (6); Chronie Englund, Sandby (5).

De två okända i mellanrad 1 skulle kunna vara bröderna Stig och Leif Pettersson från Åland som kom till klassen i januari 1953 från Åland men som flyttade tillbaka till Åland i slutet på april. De gick i klasserna 5–6 och bodde i Snatra. I så fall är kortet taget på vårterminen 1953.

Fotot från Solveig Hillgren, Karlholm är lite skadat men alla elever syns. Solveig har också identifierat eleverna (bild 18).

 
 

Bild 19: Sandby småskola 1953. Årskurs 1–2. Ordinarie lärare Elsa Egerbäck. Vikarien mellan 19/10–21/12 1953, Rut Dahlqvist, står längst bak (bilden är från luciafirandet).

 

Bakre raden: Lars Frost, Näs (1); Sören Lindström, Sandby (1); Per-Olov Lindberg, Sandby (2); Leif Sundberg, Snatra (2); Torleif Hagman, Sandby (2); Sören Eriksson, Sandby (2); Conny Tegelström, Sandby (1).

Mellan raden: Elisabet Karlsson, Snatra (2); Gun Frost, Näs (2); Margot Löfgren, Näs (2); Maj Frost, Näs (2); Ingrid Englund, Sandby (2); Gunvor Brodin, Sandby (2); Elisabet Sanderfors, Sandby (2).

Främre raden: Ann-Margreth Belin, Sandby (1); Gunilla Söderberg, Sandby (1) till Malung 2/6 -1954; Gunilla Sundberg, Sandby (1).

Saknas: Krister Karlson (Westergren), Sandby (2) Elenor Hellström, Finnerånger (1); Sten-Erik Mattsson, Sandby (1).

Foto från Sten Erik Mattsson, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 19).

 
 

Bild 20: Sandby småskola 1954. Årskurs 1–2. Läraren Elsa Egerbäck längst bak.

 

Bakre raden: Åsa Lindström, Finnerånger (1); Ann-Margreth Belin, Sandby (2); Gunilla Sundberg, Sandby (2); Sten Erik Mattsson, Sandby (2); Conny Tegelström, Sandby (2); Sören Lindström, Sandby (2); Roger Jonsson, Sandby (1); Kjell Westberg, Sandby (1); Ulf Eneman, Sandby (1).

Främre raden: Inga-Lill Belin, Sandby (1); Gunilla Aringskog, Sandby (1); Doris Holmberg, Sandby (1); Elenor Hellström, Finnerånger (2); Lars Frost, Näs (2); Bertil Karlsson, Sandby (1); Lennart Karlsson, Sandby (1).

Foto från Sten Erik Mattsson, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 20).

 
 

Bild 21: Sandby-Sätra folkskola 1954. Årskurs 5–6 i Sandby. Lärare Karl Olov Eneman.

 

Bakre raden: Elsy Mattsson, Snatra (5); Margareta Bohlin, Kårbo (6); Lars Holmberg (Norling), Snatra (6); Åke Hellström, Finnerånger (6); Leif Källström, Gröndal (6); Kjell Larsson, Dängnäs (5); Bo Larsson, Dängnäs (5); Lars-Erik Linde, Sandby (6); läraren Karl-Olov Eneman.

Mitten: Agneta Leander, Sandby (6); Ingrid Persson, Finnerånger (5); Birgitta Lennartsson, Kårbo (); Ingegerd Eriksson, Sätra (5); Berit Brodin, Sandby (6); Ann-Charlotte Eneman, Sandby (6); Gunlis Westerlind, Moxbo (6); Tertty Neiminen, Sandby (6) kom 9/1 - 55 från Torshälla; Solveig Abrahamsson, Sandby (6).

Främre raden: Seppo Järvi, Vallatorp (6); Bo Aringskog, Sandby (6); Folke Gustavsson, Finnerånger (5); Olle Eriksson, Sandby (6); Astor Westerlind, Kårbo (6); Bengt Spennare, Sandby (6); Flemming Wesslander, Sandby (6) gick bort 12/11 -1954.

Foto inlämnat av Astor Westerlind, Valnäs, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 21).

 
 

Bild 22: Sandby-Sätra folkskola 1955. Årskurs 3–4 i Sätra. Läraren längst bak är Nils Erik Grenerud.

 

Bakre raden: Björn Källström, Gröndal (4); Torbjörn Lennartsson, Kårbo (4); Leif Sundberg, Snatra (4); Kent Ivarsson, Sandby (4); Alexej Wesslander, Sandby (4); Margot Löfgren, Näs (4); Elisabet Sanderfors, Sandby (4); Gunlög Högman, Sätra (4); Marie Louise Eriksson, Sätra (4); Sten Erik Mattsson, Sandby (3); Sören Eriksson, Sandby (4); Harry Bertilsson, Kårbo (3).

Sittande på bänk: Margareta Larsson, Dängnäs (3); Tuula Heikilä, Vallatorp (3); Elenor Hellström, Finnerånger (3); Ann-Margret Belin, Sandby (3); Ingrid Englund, Sandby (4); Gunvor Brodin, Sandby (4); Elisabet Karlsson, Snatra (4); Birgitta Andersson, Dängnäs (3); Gunilla Olsson, Sandby (4) flyttade på VT till Orresta; Gunilla Sundberg, Sandby (3).

Sittande i gräset: Conny Tegelström, Sandby (3); Sören Lindström, Sandby (3); Krister Karlsson (Westergren), Sandby (4). Saknas på bilden: Torleif Hagman, Sandby (4); Bengt Larsson, Sätra (4); Gun Frost, Näs (4); Maj Frost, Näs (4); Lars frost, Näs (3); Britt-Louise Englund, Snatra (3) kom på VT (10/1) från Vendel. Gunilla Höjd, Snatra (3) flyttade på HT (23/11) till Noraskog.

Foto från Sten Erik Mattsson, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 22).

 
 

Bild 23: Sandby-Sätra folkskola 1957. Årskurs 5–6 i Sandby. Läraren längst bak Staffan Nilsson och musikläraren Johann Pegrisch.

 

Bakre raden: Birgitta Sedin, Sandby (6); Margot Löfgren, Näs (6); Gun Frost, Näs (6); Tuula Heikilä, Vallatorp (5); Maj Frost, Näs (6); Gunvor Brodin, Sandby (6); Ann-Margret Belin, Sandby (5); Elisabet Karlsson, Snatra (6); Margareta Larsson, Dängnäs (5); Gunilla Sundberg, Sandby (5); Elinor Hellström, Finnerånger (5); Birgitta Andersson, Dängnäs (5).

Mellan raden: Torleif Hagman, Sandby (6); Leif Sundberg, Snatra (6); Kent Ivarsson, Sandby (6); Alexej Wesslander, Sandby (6); Torbjörn Lennartsson, Kårbo (6). Främre raden: Björn Källström, Gröndal (6); Sören Eriksson, Sandby (6); Bengt Larsson, Sätra (6); Sören Lindström, Sandby (5); Conny Tegelström, Sandby (5); Harry Bertilsson, Kårbo (5); Lars Frost, Näs (5); Sten Erik Mattsson, Sandby (5).

Saknas på bilden: Krister Karlsson (Westergren), Sandby (6); Marie-Louise Eriksson, Sätra (6); Elisabet Sanderfors, Sandby (6).

Foto från Sten Erik Mattsson, Skärplinge som också identifierat eleverna (bild 23).

 
 
Skolkorten "bild 24" till "bild 26" kompletterade 2022-02-04
 

Bild 24: Sandby-Sätra folkskola 1963. Årskurs 3–4 i Sandby. Lärare: Aulis Ahlberg.

 

Bakre raden: Jörgen Lindström, Sandby (4); Kenneth Lindström, Sandby (3); Lars-Olov Jansson, Sandby (4); Johnny Samuelsson, Sandby (4); Mats Wennberg, Sandby (3); Kurt Wennberg, Sandby (4); Anders Larsson, Dängnäs (4); Rune Karlsson, Sandby (4); Östen Sundberg, Sandby (4).

Främre raden: Lars Sjöstrand, Sätra (3); Sigbritt Linde, Sandby (4); Rose-Marie Fridsjö, Sätra (4); Kirsten Meier, Gröndal (3); Britta Johansson, Kårbo (3); Nils Gunnar Jansson, Sandby (3).

Foto från Rune Karlsson via Elisabet Lindberg, Tobo. Hjälp med att identifiera eleverna har varit Nils-Gunnar Jansson, Karlholm (bild 24).

 
 

Bild 25: Västlands folkskola 1964. Årskurs 5–6 vid kyrkskolan i Västland. Lärare Margit Olsson.

 

Bakre raden: Hans-Erik ”Putte” Lundberg, Väla (6); Kurt Wennberg, Sandby (5); Henry Lundberg, Västra Vad (6); Rune Karlsson, Sandby (5).

Mellanraden: Anders Larsson, Dängnäs (5); Rune Jansson Västra Vad (6); Roine Wesslander, Sandby (6); Ruben Mattsson, Maln (6); Kerstie Wirén, Väla (5); Maria Årman Västland (6); Maarit Hannula, Västlands gård (5); Börje Wennberg, Sandby (6); Jörgen Lindström, Sandby (5), Läraren Margit Olsson; Lars-Olov Jansson, Sandby (5).

Sittande: Lars Högman, Sätra (6); Yvonne Jansson, Valla (5); Christina Jansson, Gällbo (5); Birgitta Bohlén, Västland (6); Eva Ernegren, Östra Vad (6); Britt-Marie Wennberg, Sandby (6); Siv Thuresson, Västland (6); Chatarina Vendin, Staf (6); Monika Belin, Sandby (6); Margareta Jansson, Sandby (6); Ing-Marie Norén, Stav (5); Östen Sundberg, Sandby (5).

Foto från Rune Karlsson via Elisabet Lindberg, Tobo. Hjälp med att identifiera eleverna har varit Roine Wesslander (bild 25).

 
 

Bild 26: Västlands folkskola 1965. Årskurs 5–6 vid kyrkskolan i Västland. Lärare Margit Olsson.

 

Bakre raden: Roger Wesslander, Stav (5); läraren Margit Olsson; Anders Larsson, Dängnäs (6); Kenneth Lindström, Sandby (5); Kerstie Virén, Väla (6); Maarit Hannula, Västlands gård (6); Ing-Marie Norén, Stav (6); Kirsten Meier, Gröndal (5); Yvonne Jansson, Valla (6); Lars Sjöstrand, Sätra (5).

Främre raden: Rune Karlsson, Sandby (6), Mats Wennberg, Sandby (5); Christina Jansson, Gällbo (6); Kurt Wennberg, Sandby (6); Östen Sundberg, Sandby (6); Annika Melin, Valla (5); Karl-Ingvar Andersson, Väla (5); Nils-Gunnar Jansson, Sandby (5); Britta Johansson, Kårbo (5).

Foto från Rune Karlsson via Elisabet Lindberg, Tobo. Hjälp med att identifiera eleverna har varit Nils-Gunnar Jansson, Karlholm (bild 26).

 
 
Skolkorten "bild 27 och 28" kompletterade 2023-12-18.
 

Bild 27: Sandby småskola 1962. Årskurs 1–2 i Sandby. Lärare Gunilla Tapper.

 

Bakre raden: Sven-Erik Andersson (1); Mats Wennberg, Sandby (2); Nils Gunnar Jansson, Sandby (2); Hans Larsson (1), Gert Linde, Sandby (1); Kenneth Lindström, Sandby (2).

Mitten raden: Sonja Linde, Sandby (1); Britta Johansson, Kårbo (2); Eva Högman, Sätra (1); Kirsten Meier, Gröndal (2); Gunilla Tapper, Sandby (lärare).

Främre raden: Göran Bertilsson, Kårbo (1); Kent Olsson (1), Lars Sjöstrand, Sätra (2).

Skolkortet insänt av Kirsten Meier som också identifierat eleverna tillsammans med Gunnar Jansson Karlholm (bild 27).

 
 

Bild 28: Västlands folkskola 1964. Årskurs 3–4 i Sandby. Lärare Lars-Erik Söderberg.

 

Bakre raden: Ellinor Åsberg; Annika Melin, Valla; Mats Wennberg, Sandby; Anders Larsson, Dängnäs; okänd; Karl-Ingvar Andersson, Väla; Kenneth Lindström, Sandby; Gert Linde, Sandby; Kirsten Meier, Gröndal; Ing-Mari Norén, Stav.

Mitten raden: Sonja Linde, Sandby; Britt Ernegren, Västra Vad; Roger Wesslander Stav; Sören Turesson, Västland; Britta Johansson, Kårbo; Eva Högman, Sätra; Lars Sjöstrand, Sätra; Göran Bertilsson, Kårbo; Ulla-Britt Eriksson, Birgitta Lindström.

Främre raden: Nils-Gunnar Jansson, Sandby; Hans Larsson, Mats Vendin, Stav; Ivan Englund, Kent Olsson, Sven-Erik Andersson.

Skolkortet insänt av Kirsten Meier som också identifierat eleverna tillsammans med Gunnar Jansson Karlholm (bild 28).

 
 
Till början av sidan!
 
Åter Bildarkivet!
 
Åter Sandby-sidan!
 
Åter karlholm.nu!