Sandbybilder / två

 

Det andra bildspelet består av 50 bilder.

Bilderna är numrerade 51 till 100.

Vi tar gärna emot insända bilder för att bredda bilden av Sandby.

Kontaktväg för att få mer information eller för att skicka in bilder: hans.belin.guillaume@gmail.com

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/sandbys.historia. Kommentera gärna på FB och komplettera med fakta som anknyter till bilderna, så uppdaterar vi bildtexterna.

 

Linberedning på Skorvhällen 1918–1920. Kristina Wessling, Hilda Wesslander, Erik Wesslander, August Wessling, Anna Eriksson (född Wessling) Greta Ström (f Wessling) flickan i förgrunden är Anna Wickström (f 1909) (bild 51).

Mera linberedning från samma tid (bild 52).

Relins hus 1918. Helge på gräsmattan, Agnes liksom föräldrarna Per Johan och Kristina Johanna framför huset (bild 53).

Helge och Linnea Relin gifter sig 1951 (bild 54).

Grävning av flottleden. Abraham Andersson med hästen Gallan kör grus i rännan på 1930-talet (bild 55).

Arbete med flottrännan 1937. Bland annat av Albin Vallin, August Löfgren, Axel Vallin och Ivar Vallin.

Bild från karlholm.nu/nostalgi (bild 56).

Flottrännan byggs 1937. Helmer Lindqvist, Axel Hagman, Helmer Bergström, Vilhelm Vennberg, Axel Söderström och Albert Henning (bild 57).

Tre systrar Abrahamsson vid slussen där jordrännan övergick till betongränna. Slutan justerades senare med vev och stora kugghjul. I bakgrunden skymtar Juhlins hus.

Se också bild 109 i Sandbybilder tre (bild 58).

Uppe på Enbacken syns slutan till vänster bakom Josef Erikssons gård, Till höger om rännan står en vaktstuga där flottare kunde bevaka hur flottningen gick. Bland annat satt Josef Arné där.

Bild från ArkivDigital (bild 59).

Där flottrännan gick över Sandbyån byggdes en akvedukt där Sandbybarnen kunde bada när tillfälle gavs (bild 60).

21 år efter att flottningen hade upphört revs betongrännan, 1978 (bild 61).

21 år efter att flottningen hade upphört revs betongrännan, 1978 (bild 62).

Helmer Olssons hästdroska under tidigt 1900-tal (bild 63).

Helmer Olsson var en av de första i socknen som köpte bil 1920. Här kör han sin Stoewer årsmodell 1917.

Fler bilder på Helmer och Agnes Olsson finns på bilderna 144–149 i Sandbybilder tre (bild 64).

Elis Sanderfors var också en tidig bilägare i Sandby (bild 65).

Bilutflykt på 1940-talet. Albert Janson, Bertil Belin, Erik Gilljam, okänd chaufför (bild 66).

Även Gävleborna Aina (född i Sandby) och Gunnar Persson (född i Maln) körde motorcykel tidigt. Här är de på besök i Hällby hos Inez Abrahamsson (född i Sandby). Hon arbetade där i handlare John Erikssons familj (från Tolfta). På motorcykeln sitter sonen Arne och hans mor Ragnhild Eriksson. Bilden illustrerar den ökande rörlighet som blev ett resultat av motordrivna färdmedel i Sverige (bild 68).

Transporterna med lastbilar ökade stadigt. Här en transport från lådfabriken. De som står vid bilen är fr.v. Oskar Gustavsson och Oskar Olsson. Kortet inlämnat av Eivar Gustavsson via Astor Westerlind (bild 69).

Fisklådor på väg. Killen till höger är Olle Abrahamsson. Den andra är okänd av mig (bild 70).

Lådfabriken köpte en egen långtradare för sina transporter. Bild från film om lådfabriken på hemsidans 1900-tals sida (bild 71).

En annan verksamhet där lastbilen blev viktig var mjölkhanteringen. Här kör Ingrid Mattsson mjölkbil i slutet av 1950-talet.

Bild från Klas Pettersson (bild 72).

Mjölken lämnas vid Gävle mejeri av Ingrid Mattson, 1950-tal.

Bild inlämnad av Klas Pettersson (bild 73).

Sten Erik Mattsson kör mjölkbilen på 1960-talet.

Bild inskickad av Klas Pettersson (bild 74).

Även jordbruket motoriserades då traktorn ersatte hästen. Maj-Britt Rosén harvar med en Ferguson traktor på 1950-talet (bild 75).

Arbete på taket. Helmer Jansson och Bertil Belin (bild 76).

Balans på hög nivå. Per Johan Larssons ladugård mittemot pastorsbostaden är numera riven (bild 77).

Arbete på vedbacken. Abraham Andersson 94 år hugger ved 1971 (bild 78).

Uppe på Gilljams vedhög. Flickorna Belin med kusin och halvspanjoren Lelle, 1950-tal (bild 79).

Arbete på sädesfältet. Inez och Venzel Abrahamsson skördar på gammalt sätt ute på sjöängarna där det inte gick att köra med maskiner (bild 80).

Hölada på skäret upphöjd för att klara översvämningar, tidigt 1940-tal (bild 81).

En rest från förr ute på Skäret 2019.

Foto inlämnat av Klas Pettersson (bild 82).

Skogsplantering 1930-tal. Killen stående trea från vänster, lite skymd, är Olle Abrahamsson (bild 83).

På avbytarbänken 1963. Filip Gilljam, Helmer Jansson, Erik Gilljam och Sven-Erik Persson (bild 84).

Pensionärsträff. Prästen Sven Holmström i Västland med en samling pensionärer 1960 (bild 85).

Beredskapstid i Haparanda dit flera Sandbykillar förlades. Här Bertil Belin och Harald Wesslander på vakt 1942 (bild 86).

Ute i skogen på Skäret växer ett bestånd vilda Guckusko (bild 87).

Guckusko planta (bild 88).

Gustaf Juhlin och Abraham Andersson bland Guckuskon 1960-tal (bild 89).

Spontanidrott på ”Sandbysjön” på 1920-talet. Från vänster; Fritz Rosén, Oskar Eriksson, Heribert Eriksson, Albert Forsberg, Axel Westergren, Henry Westergren, Enar Karlson och i fronten Ivar Forsberg (bild 90).

Spontanidrott på Sandgärdet 1950-tal. Mats Forsberg, Conny Tegelström, Lars Erik Linde, Krister Westergren, Sten-Erik Mattsson spelar ishockey. Inskickad av Klas Pettersson (bild 91).

Fördjupning av Sandbyån vid utdikningen av Sandbysjön 1936 (bild 92).

Resultatet av utdikningen inspekteras av Inez Abrahamsson (bild 93).

Sandby stenbro på väg att rasa på 1980-talet (bild 94).

Stenbron ersattes av en aluminiumtunnel 1984 (bild 95).

Bron idag på 2020-talet, då grönskan åter tagit plats (bild 96).

En paddeltur på Sandbyån 2019 av Klas Pettersson (bild 97).

Sandbyån svämmar över ute på f.d. Sandbysjön. Klas Pettersson, 2019 (bild 98).

Bäverland ute på f.d. Sandbysjön där bävrarna håller till.

Foto Klas Pettersson, 2019 (bild 99).

Sandbyån vid Pontonjärsbron i kvällssolen.

Foto Klas Pettersson, 2020 (bild 100).

Till början av sidan!
 
Åter Bildarkivet!
 
Åter Sandby-sidan!
 
Åter karlholm.nu!