Skolkort 1931–1950

 

Skolkorten kompletterade med 1 nytt skolkort från 1938. Bild 11 är tillagd 2023-12-08.

Bild nr 11 är inskickat av Jeanette Kjellman, dotter till Maj-Britt Larsson, Sandby.

 

Den här sidan visar skolklasser i Sandby folk- och småskola åren 1931–1950.

Antalet skolkort är 11 stycken. Bilderna är numrerade 1 till 11.

Vi tar gärna emot insända skolkort för att bredda bilden av Sandby skolor.

Kontaktväg för att få mer information eller för att skicka in bilder: hans.belin.guillaume@gmail.com

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/sandbys.historia. Kommentera gärna på FB och komplettera med fakta som anknyter till bilderna, så uppdaterar vi bildtexterna.

 
 

Bild 1: Sandby folkskola 1931. Årskurs 3–4. Lärare Karin Andersson.

 

Bakre raden: Bruno Ågren, Sandby (3); Karl Larsson, Finnerånger (3); Karin Eriksson, Snatra (4); Vera Lundin, Sandby (4); Svea Eriksson, Sandby (4); Ellen Jansson, Sandby (4); Elisabet ”Betty” Larsson, Sandby (3); Tage Wallin, Finnerånger (4); Nils Holmstedt, Finnerånger (3).

Mellan raden: Herbert Andersson, Sandby (4); Olle Abrahamsson, Sandby (3); Ingvald Mattsson, Sandby (4); Lärarinnan Karin Andersson; Bertil Forsberg, Sandby (3); Åke Wendin, Snatra (3); Erik Westberg, Sandby (3).

Främre raden: Hanny Söderlund (4); Alva Wallin, Finnerånger (3). Saknas på bilden Marianne Andersson, Sandby (4).

Bild från Olle Abrahamssons fotoalbum. Hjälp med att identifiera eleverna av Eva Falk, Karholm (bild 1).

 
 

Bild 2: Sandby småskola 1938. Årskurs 1–2. Lärare Elsa Egerbäck.

 

Bakre raden: Sigurd Lövgren, Finnerånger (1); Sven Herbertsson, Sandby (2), Siv Hagman, Sandby (2), Lärarinnan Elsa Egerbäck; Roland Mattsson, Snatra (2).

Främre raden: Roland Vesterlind, Finnerånger (1); Folke Wallin, Finnerånger (2); Nore Östergren, Finnerånger (1) flyttade till Österlövsta i okt; Sture Vendin, Snatra (2); Birgit Larsson Sandby (2); Mary Andersson, Sandby (2); Holger Vallin, Finnerånger (1).

Elevidentifikation av Roland Mattsson, Skutskär och Gunnel Leander, Skutskär. Bild från Karlholm.nu/nostalgi. (bild 2).

 
 

Bild 3: Sandby småskola 1939. Årskurs 1–2. Lärare Elsa Egerbäck.

 

Främre raden från vänster: Roland Vesterlind, Finnerånger (2); Ellen Wesslander, Sandby (1); Sune Westergren, Sandby (1); Gunnel Leander, Sandby (1); Holger Wallin, Finnerånger (2); Erik Andersson, Sandby (1);

Bakre raden: Elsa Egerbäck, lärare; Skymd Sigurd Lövgren, Näs (2).

Bild från Tierps kommunarkiv. Elevidentifikation av Gunnel Leander, Skutskär (bild 3).

 
 

Bild 4: Sandby småskola 1942. Årskurs 1–2. Lärare Elsa Egerbäck.

 

Bakre raden från vänster: Ale Mattsson, Sandby (1); Kajsa Leander, Sandby (2); Harriet Larsson, Sandby (2); Rune Vesterlund, Sandby (2); Börje Joelsson, Sandby (1); Valter Wallin, Finnerånger (2).

Främre raden: Monica Leander (4 år) som var fosterbarn hos Egerbäcks och ett finskt krigsbarn som hette Sinka.

Bild från Kajsa Leanders fotoalbum inlämnat av Crister Westergren. Hjälp med elevidentifikationen av Monica Hasselström, Gävle och Maj-Britt Skantz, Sandby (bild 4).

 
 

Bild 5: Sandby skolor 1942. Alla årskurser 1–6 samlade. Lärare i småskolan var Elsa Egerbäck och lärare i folkskolan var Kerstin Pettersson. Under höstterminen 11/8–21/11 1942 då detta kort togs var Kerstin sjukskriven. Vikarie i folkskolan då var Valborg Larsson.

 

Bakre raden: Holger Vallin, Finnerånger (5); Roland Mattsson, Snatra (6); Folke Wallin, Finnerånger (6); Torvald Lindfors, Sandby (5)* (5); Sture Vendin, Snatra (6); Erik Andersson, Sandby (4); Sune Vestergren (4);Okänd, möjligen vikarien Valborg Larsson.

Mellan raden: Elsa Egerbäck och framför henne fosterdottern Monica Leander (4 år); Siv Hagman, Sandby (6); Sigurd Löfgren, Näs (5); Roland Vesterlind, Finnerånger (5); Sven Herbertsson, Sandby (6); Margareta Frisk, Finnerånger (5); Birgit Larsson, Sandby (6); Mary Andersson, Sandby (6); Ellen Wesslander, Sandby (4); Birgit Linnea Karlsson (5); Kirsti Losimäki, Näs (4); Elisa Olsson, Finnerånger (5); Maj-Britt Rosén, Sandby (3); Gunnel Leander, Sandby (4).

Sittande från vänster: Karin (Kajsa) Leander, Sandby (2); Valter Vallin, Finnerånger (2); Börje Joelsson, Sandby (1); Roland Wikström (3); Ale Mattsson, Sandby (1); Rune Vesterlund, Sandby (2); Harriet Larsson, Sandby (2).

*Torvald var finskt krigsbarn hos Verner Mattsson i Sandby.

Bild från Kajsa Leanders fotoalbum inskickat av Crister Westergren. Hjälp med elevidentifikationen av Roland Mattsson, Skutskär (bild 5).

 
 

Bild 6: Sandby småskola 1943. Årskurs 1–2. Lärare Elsa Egerbäck. Årtalet på svarta tavlan avser vårterminen.

 

Stående: Lennart Olsson, Finnerånger (1); Ella Vallin, Näs (1); Yngve Mattsson, Näs (1); Börje Joelsson, Finnerånger (2); Sara Leander, Sandby (1); Ale Mattsson, Sandby (2); Sixten Wallin, Finnerånger (1); Barbro Vickström, Sandby (1); Armas Tisaari (finskt krigsbarn) Finnerånger (1)*.

Sittande: Rune Jansson, Sandby (1); Monica Leander, (Egerbäcks fosterbarn 6 år); Eivar Gustafsson, Sandby (1); Ulla Lindqvist, Finnerånger (1); Kerstin Vestergren, Sandby (1); Ulla-Britt Lundevall, Sandby (1); Inga Persson, Finnerånger (1); Harry Jonsson, Sandby (2).

*Armas Tisaari som bodde hos Vesterlind i Finnerånger återvände till Finland 25 maj 1945.

Elevidentifikation av systrarna Leander och Eivar Gustavsson, Skutskär. Bild från Karlholm.nu/nostalgi. (bild 6).

 
 

Bild 7: Sandby folkskola 1943. Årskurs 3–7. Lärare Sven Uddfeldt hans första år som ordinarie folkskollärare i Sandby. Samt första året med en sjuårig skola i Sandby enligt § 47.

 

Bakre raden: Margareta Frisk, Finnerånger (4); Karin Lindqvist, Finnerånger (7); Ellen Wesslander, Sandby (6); Kajsa Leander, Sandby (3); Elise Olsson, Finnerånger (4); Gunnel Leander, Sandby (6); Siv Hagman, Sandby (7); Mary Andersson, Sandby (7); Birgit Larsson, Sandby (7); Maj-Britt Rosén (4), Sandby; Harriet Larsson, Sandby (3).

Mellan raden: Holger Wallin, Finnerånger (7); Erik Andersson, Sandby (6); Sigurd Löfgren, Näs (7); Roland Vesterlind, Finnerånger (7); Lars Lindqvist, Finnerånger (4); Sune Vestergren, Sandby (6); Folke Vallin, Finnerånger (7).

Främre raden: Sture Vendin, Snatra (7); Torvald Lindfors, Sandby (6)*; Roland Wickström, Sandby (4); Valter Vallin, Finnerånger (3); Sven Herbertsson, Sandby (7); Roland Mattsson, Snatra (7); Rune Vesterlund, Sandby (3).

*Torvald Lindfors krigsbarn hos Verner Mattsson, Sandby. Saknas på bilden: Kersti Lossimäki (6) finskt krigsbarn hos Oskar Johansson i Näs.

Bild från Kajsa Leanders fotoalbum inlämnat av Crister Westergren. Elevidentifikation av Eivar Gustavsson, Skuskär (bild 7).

 
 

Bild 8: Sandby folkskola 1945. Årskurs 3–7. Lärare Sven Uddfeldt.

 

Bakre raden: Ale Mattsson, Sandby (4); Valter Wallin, Finnerånger (5); Rune Vesterlund, Sandby (5); Sune Vestergren Sandby (7); Erik Andersson Sandby (7); Roland Vickström Sandby (6); Lars Lindqvist Finnerånger (6); Börje Joelsson, Finnerånger (4); Rune Jansson, Sandby (3); Yngve Mattsson, Näs (3);

Mellan raden: Barbro Wickström, Sandby (3); Sara Leander, Sandby (3); Karin Leander, Sandby (5); Gunnel Leander Sandby (7); Margareta Frisk Finnerånger (6); Ellen Wesslander Sandby (7); Maj-Britt Rosén Sandby (6); Harriet Larsson, Sandby (5); Ella Wallin, Näs (3); Ulla Lindqvist Finnerånger (3).

Främre raden: Sixten Wallin, Finnerånger (3); Harry Jonsson, Sandby (4); Ulla-Britt Lundevall, Sandby (3); Kerstin Vestergren, Sandby (3); Inga Persson, Finnerånger (3); Eivar Gustavsson, Sandby (3). Saknas på bilden: Lennart Olsson, Finnerånger (3); Elin Olsson Finnerånger (6); Kirsti Losimäki, Näs (7).

Bild från Kajsa Leanders fotoalbum inskickat av Crister Westergren. Elevidentifikation av Eivar Gustavsson, Skutskär (bild 8).

 
 

Bild 9: Sandby folkskola 1947. Årskurs 3–7. Lärare Sven Uddfeldt.

 

Bakre raden: Sara Leander, Sandby (5); Kerstin Westergren, Sandby (5); Ella Wallin, Näs (5); Kajsa Leander, Sandby (7); Ulla Lindqvist, Finnerånger (4); Inga Persson, Finnerånger (5); Monica Leander, Sandby (3); Barbro Wickström, Sandby (5).

Mellersta raden: Ale Mattsson, Sandby (6); Börje Joelsson, Finnerånger (6); Harry Jonsson, Sandby (6); Rune Jansson, Sandby (5); Lennart Gustavsson, Sandby (4); Inge Mattson, Sandby (3); Berndt Söderlund, Sandby (4).

Främre raden: Uno Vesterlund, Sandby (4); Eivar Gustafsson, Sandby (5); Yngve Mattsson, Näs (5); Lars-Erik Söderberg, Sandby (4); Sixten Wallin, Finnerånger (5); Valter Wallin, Finnerånger (7); Sune Sundberg, Snatra (3);

Saknas på bilden: Rune Stålberg, Finnerånger (4); Viviane Zettergren, Sandby (4); Kerstin Norén, Sandby (4).

Bild från Kajsa Leanders fotoalbum inskickat av Crister Westergren. Elevidentifikation av Eivar Gustavsson, Skutskär (bild 9).

 
 

Bild 10: Sandby-Sätra folkskola 1950. Årskurs 5–7 i Sandby. Lärare Sven Uddfeldt.

 

Bakre raden: Alf Larsson, Dängnäs (7); Lars-Erik Söderberg, Sandby (7); läraren Sven Uddfeldt; Rune Stålberg, Sandby Finnerånger (7).

Mellersta raden: Monica Leander (Egerbäck), Sandby (6); Irene Vesterlind, Kårbo (5); Gunhild Andersson, Finnerånger (5); Kerstin Norén, Sandby (7); Vivianne Zetterberg, Sandby (7); Ylva Vesterlund, Sandby (5); Gunborg Hedin, Sandby (5); Birgitta Lindberg, Sandby (5); Solveig Almlöf, Sätra (5); Irene Löfgren, Sätra (6); Helena Vestman, Sandby (5); Margaretha Sjöstrand, Sätra (5).

Främre raden: Börje Göstasson, Lindesberg (7); Inge Mattsson, Sandby (6); Bo Högman, Sätra (5); Ulla-Britt Carlsson, Kårbo (6); Björn Lindström, Finnerånger (5); Sune Sundberg, Snatra (6); Roland Mattsson, Lindesberg (7); Sten-Allan Lundqvist, Nydal (5).

Saknas på bilden: Uno Vesterlund, Sandby (7); Bernt Söderlund, Sandby (7); Lennart Gustavsson, Sandby (7).

Foto från Solveig Hillgren, Karlholm som också identifierat eleverna (bild 10).

 
 

Bild 11: Sandby folkskola 1938. Årskurs 3–6 i Sandby. Lärare Karin Andersson.

Jeanette Kjellman kan identifiera sex elever på bilden, tre pojkar och tre flickor. Fem är från Sandby och en från Näs.

 

Bakre raden:Bakre raden från vänster: Annlis Lindqvist (5) (gift Holmberg i Gottekulla); i mitten Läraren Karin Andersson, Sandby.

Mellersta raden: 3:a från vänster Maj-Britt Larsson (4) (hon är Crister Westergrens biologiska mor); 4:a från vänster Else Wesslander, Sandby (3) (gift Wallin i Väla).

Främre raden från vänster; Sven Johansson, Näs (5); Nils Olof Jansson, Sandby (3); Inge Vendin, Snatra (4).

De övriga är okända för mig. Enligt skolkatalogen var de 19 elever i klassen men bara 16 finns med på bilden så tre saknas alltså på skolfotot. De okända enligt skolkatalogen är:

Nils Mattsson, Snatra (3); Sven Wallin, Finnerånger (4); Olof Mattsson, Snatra (5); Sture Jansson, Sandby (6); Alvar Gustavsson, Sandby (6); Ture Eriksson, Snatra (6); Ann-Britt Jansson, Sandby (3); Majvor Östergren, Finnerånger (3); Hjördis Forsberg, Sandby (4); Mary Norling, Snatra (4); Marianne Helgesson, Finnerånger (5); Eva Jansson, Sandby (5); Ally Holmgren, Sandby (5).

Fotot inskickat av Jeanette Kjellman, dotter till Maj-Britt Larsson, Sandby (bild 11).

 
 
Till början av sidan!
 
Åter Bildarkivet!
 
Åter Sandby-sidan!
 
Åter karlholm.nu!