Sandbybilder / tre

 

Det tredje bildspelet består av 50 bilder.

Bilderna är numrerade 101 till 150.

Vi tar gärna emot insända bilder för att bredda bilden av Sandby.

Kontaktväg för att få mer information eller för att skicka in bilder: hans.belin.guillaume@gmail.com

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/sandbys.historia. Kommentera gärna på FB och komplettera med fakta som anknyter till bilderna, så uppdaterar vi bildtexterna.

 

Flygfoto över Sandby från 1936. Vi ser mor Mineurs stuga nere till vänster. Hon står där vid knuten och spanar upp mot flygplanet, stugan finns inte kvar idag. Lite längre upp ligger det nybyggda spruthuset och den nygrävda Sandbyån syns tydligt gå in i sin böj genom byn. Lindes hus tornar upp sig i en öppen trädgård.

På Hamplandsbacken har Axel och Hanna Vestergrens boningshus kommit på plats liksom första delen av hans snickeri. Brodern Henrys hus mittemot är ännu inte uppfört. Vid gårdssågen hos Fredrik Jansson ligger en stor hög sågspån som visar på livlig aktivitet där.

På andra sidan ån är Herbert Anderssons gula tegelvilla (Pär Ivarsson idag) och Oskar och Göta Anderssons hus (där Johan Wennbergs familj bor idag) ännu inte uppförda. På tomterna står istället två gamla 1800-tals torp. Längre bort på fältet är inte heller ”nya Konsum” byggt ännu.

Flygfoto från Upplandsmuseet (bild 101).

 
 

Även detta flygfoto är från 1930-talet. Storgärdsberget runt missionshuset och Vesterlunds gård ser kalt ut. Vesterlunds ladugård och uthus ligger ensligt däruppe. Vid folkskolan står fyra rader ved i väntan på att tas i bruk. Längre bort ser vi att lådfabriken ännu inte är på plats. Landsvägen mot Finnerånger svänger av förbi Sandby affär.

Flygfoto från Upplandsmuseet (bild 102).

Flygfoto från 1947. I förgrunden ser vi flottrännan som går som ett streck genom geografin förbi Hamplandsbacken, Holmgrens och Josef E:s gårdar uppe på Enbacken. På Hamplandsbacken har Henry och Lisa Westergrens hus kommit på plats. Även Oskar och Göta Anderssons hus (nuvarande Wennbergs) är uppfört liksom ”nya konsum” ute på fältet. Herbert Anderssons torp är intakt.

Flygfoto från Upplandsmuseet (bild 103).

Flygfoto från 1940-talet. Vid området runt skolorna och missionshuset har Vesterlunds ladugård rivits. Kommunen med Verner Mattsson i spetsen ville bygga ett nytt kommunalhus där och köpte upp Vesterlunds fastighet som därefter hyrdes ut av kommunen till Vesterlunds. När man istället byggde ett kommunalhus i Karlholm såldes fastigheten tillbaka till Vesterlunds. Posten i Olssons fastighet till höger på bilden har öppnat och sköts av Helmer och Agnes Olsson.

Flygfoto från Upplandsmuseet (bild 104).

PetrusJans hus på 1930-talet. Här står Helena och Petrus Jansson med sin sistfödde son Bernt. I huset har de fött och uppfostrat tio barn och de flesta är nu utflyttade.

Fotot inskickat av Gunilla Jansson, Karlholm (bild 105).

PetrusJans hus några år senare, närmare bestämt 1950. Helena Jansson med barn, svägerska och barnbarn. Från vänster Vira (svägerska), Greta Pettersson (barn), Elsa Hellström (barn), Helena Jansson, och barnbarnen, okänd, Gudrun Hellström, Tommy Hellström, Harry Bertilsson och Gunilla Bertilsson.

Insänt av Gunilla Jansson, Karlholm (bild 106).

Nybygge på Hamplandsbacken 1929–30. Axel och Hanna Westergren tillsammans med Axels bror Henry förbereder marken för byggandet av boningshus och snickeri.

Foto från Crister Westergren (bild 107).

Hamplandsbacken 1958. Här ser vi Fredrik Janssons fastighet med boningshus och ladugård/uthus i förgrunden. Längre upp i backen syns Westergrens snickeri i färdigt skick. Där bakom kan man ana Verner Perssons fastighet där Lundevall bodde tidigare. Henry och Lisa Westergrens och Juhlins hus skymtar i vänstra hörnet (bild 108).

Mellan Hamplandsbacken och Enbacken fanns en sluss, en sluta, som reglerade flottningen vid övergången från jordrännan till betongrännan. Den syns också i Sandbybilder 2, bilderna 58–59. Här är den färdigbyggd med kugghjul och vev. Slutan stängdes på kvällen och uppdämningen där blev en populär badplats för Sandbyborna. Här är det några närboende som samlats. På bilden syns Axel och Hanna Westergren med fosterdottern Kajsa, Linnea Lundevall med dottern Ulla-Britt, Lisa Westergren med dottern Kerstin och Frida Johansson från Sätra. Killarna i bakgrunden som klättrat en bit upp är troligen Harry Jonsson och Rune Jansson. I bakgrunden syns Josef Erikssons hus på Enbacken.

Inskickat av Crister Westergren (bild 109).

I en annan del av byn vid Flintudden låg Westergrens fädernegård. Axel och Henrys bror Helge Westergren verkade som skomakare och drev under en tid även en skoaffär där. Hantverkeriet har traditioner långt bakåt i tiden i Sandby och så även idag med bl.a. Hantverkaren i Sandby.

Flygfoto från ArkivDigital 1958 (bild 110).

Helge Westergren som var Sandbys sista professionella skomakare började med skomakeriet 1924. På slutet innan han pensionerades arbetade Helge som fabriksarbetare i Karlholm men han hade skomakeriet som bisyssla ända fram till sin död 1988. Redan från tidig ungdomstid och hela livet var Helge drivande i byns Godtemplarförening.

Foto från Kulturnämnden i Tierp 1987 (bild 111).

I torpet längst ner till höger bodde Sandbys näst siste skomakare Albert Wilhelm Andersson som dog 1953. Familjen Leanders gård i mitten totalförstördes tragiskt i den stora branden 2015. Jakob var urmakare och sonen Valfrid cykelreparatör.

Flygfoto från ArkivDigital 1958 (bild 112).

Urmakaren Jakob Leander hade ett långt yrkesliv och arbetade långt upp i åren. Det sägs att han var Sveriges äldste utövande urmakare efter sin pensionering fram till sin död 1961, då var han inne på sitt 96:e år (bild 113).

Ibland fick han hjälp av sonen Valfrid. Här diskuterar de kanske något arbetsmoment i verkstan eller möjligen de små damuren som var lite knepiga på slutet tyckte Jakob.

Bild från karlholm.nu/nostalgi (bild 114).

Sömnad är ett traditionellt och gammalt hantverk. Det hade en stor spridning i byn med flera olika syföreningar. Här ser vi ett gäng glada sömmerskor i missionsförbundets syförening på tidigt 1960-tal. (bild 115).

Handmjölkning var också ett traditionellt och gammalt hantverk som efter mekaniseringen av jordbruket var på utdöende. Det här är troligen de sista handmjölkerskorna uppe vid Hökmossen i Sandby på 1960-talet.

Foto från Gunnar Perssons super 8 film (bild 116).

Uppe på Skorvhällen låg dessa gårdar, i förgrunden familjen Mattssons stora och gamla släktgård. I bakgrunden Forsbergs torpstuga och Löfqvist sekelskiftes hus.

Fotokopia från ett kolorerat flygfoto (bild 117).

Familjen Mattsson år 1908. I mitten sitter Matilda och Mattias omgivna av sina tio barn. Längst bak står Verner som övertog jordbruket men framför allt blev både kommunal och landstingspolitiker. Till vänster om Verner står Anna som gifte sig med Joel Löfqvist, längst ut till höger sitter Hilda som gifte sig med Albert Forsberg, båda bosatta uppe på Skorvhällen. Till höger om Mattias står Oskar som övertog gården och jordbruket efter Verner men som också körde mjölktransporter till mejeriet.

Fotot inskickat av Klas Pettersson (bild 118).

Detta var en vanlig syn i det gamla bondesamhället. Kvinnorna kånkade på sina spannar fram och tillbaka. Mjölk från ladugården, vatten från brunnen och slaskhinken från köket. Här kommer Emma Mattsson gående över gårdsplanen. Emma var född Andersson i Floda i Dalarna och kom till Västland 1935 då hon gifte sig med Oskar Mattsson. Alla byggnader på bilden är idag rivna.

Inlämnad av Klas Pettersson (bild 119).

Ett vanligt arbete för männen var att ordna ved för uppvärmning. Här står Verner vid sågen och Oskar med yxan uppe på vedhögen.

Bild från Klas Pettersson (bild 120).

Här sitter Oskar och barnen Ingrid och Sten-Erik och tar igen sig. På andra sidan fältet ser man Roséns gård (idag Skantz). Märk de häftiga egengjorda trädgårdsmöblerna från 1950-talet.

Inlämnad av Klas Pettersson (bild 121).

Sten-Erik Mattsson var sonson till Mattias och tog över mjölkkörningen efter sin far Oskar och syster Ingrid. Till höger Matias och Matilda på äldre dar. Där bak skymtar Roséns gård.

Fotona inskickade av Klas Pettersson (bild 122).

Tvärs över fältet låg Roséns gård. Den här bilden kommer från ett häfte om Västland utgivet av kulturförvaltningen i Tierp 1987. Det sägs att den föreställer Roséns gård och att den är tagen ca 1910. På traditionsenligt vis är man uppställda framför huset och visar gärna upp ”statusprylarna” barnvagn, cyklarna och den nya dyngkärran till höger. Jag har inte lyckats verifiera bildens äkthet (bild 123).

Detalj från bilden. Om uppgifterna stämmer är fadern Adam Rosén död sedan några år tillbaka och modern Kristina står där bak med barnen, Oscar, Anna, Fritz och Tyra. Oscar Rosén emigrerade senare till Amerika. Den äldre mannen i fronten skulle kunna vara barnens morfar Jakob Wahlström. De med cyklarna är okända. Uppgifterna är ännu inte verifierade (bild 124).

Under andra världskrigets ransoneringar ökade efterfrågan på kol både till uppvärmning av husen och till gengas för bilarna. Rosén var en av dem i Sandby som byggde en mindre kolugn.

Bild från karlholm.nu/nostalgi (125).

Ett inhyrt arbetslag vid skördearbetet på Roséns gård. Från vänster Enar Karlsson, en okänd man med säck, Albert Forsberg, Oskar Hagman och Johan Wahlström.

Bild från karlholm.nu/nostalgi (126).

Ett annat arbetslag. Stenkrossen vid Belinsberget användes flitigt vid beredskaps och nödhjälpsarbeten under depressionen på 1930-talet. Här arbetar Oskar Andersson, Göte Vestberg och Fredrik Jansson (bild 127).

Stenkrossen kom också till användning vid vägbygget mellan Skärplinge och Västland på 1930-talet. Rolf Hillbom (Snatra), Ernst Lundin (Sandby), Edvin Mattsson samt Evert Hagman och Göte Vestberg från Sandby (bild 129).

Ett Collage om IOGT-logen 3796 i Sandby som bildades 1907. Efter två år påbörjades byggandet av en egen lokal på tomten som skänkts av bonden Erik Andersson. Brist på pengar i föreningen gjorde att det dröjde ända till december 1915 innan den kunde invigas. Vid folkomröstningen om alkoholförbud 1922 (affischerna) nåddes det högsta medlemstalet med nästan 100 medlemmar. (bild 130).

En bild som visar 45 av medlemmarna vid tio års jubiléet 1917.

Bild från karlholm.nu/nostalgi (bild 131).

Luciafirande med Godtemplarorden på lokalen någon gång under 1930-talet. Lucian i mitten är Vivi Belin. Denna bild och följande två bilder är från hennes fotoalbum (bild 132).

Föreningen hade en aktiv teatergrupp som spelade upp spex och lustspel vid de större festerna som hölls några gånger om året (bild 133).

Planeringsmöte i IOGT. Möjligen är det teatergruppen som planerar inför nyårsfestligheterna, 1930-talet. Vivi sitter femma från vänster (bild 134).

Fyra unga Sandbyflickor på hattparad under det glada 20-talet eller möjligen tidigt 30-tal. Från vänster; Karin, Sally, Dagny, Gunhild (bild 135).

Tre andra Sandbyflickor visar upp ett annat mode på 1930-talet. Aina och Vivi Belin flankerar en okänd kompis.

Bild från Vivis fotoalbum (bild 136).

Syskonen Abrahamsson visar upp sina moderiktiga hattar på 1940-talet. Olle, Inez, Venzel Abrahamsson och hans ingifta Alice Eriksson, samt Dagny och Karin Abrahamsson. Märk också att lovikavantar var populära redan då. En ambulerande försäljare, Stina Ericssons modeaffär i Häverö, sålde hattar i IOGT-lokalen på 1950-talet, om hon gjorde det även på den här tiden är oklart (bild 137).

Julfest i Missionshuset 1938. En del ansikten är bekanta, till exempel systrarna Arné i vänstra raden. Hanny Söderlund (senare Tegelström), Betty Larsson och Axel Westergren i andra raden. Elin Pettersson från Finnerånger, Helmer Wesslander, nygifta Arne och Anny Abrahamsson i högra raden (bild 138).

Luciafirande i Missionshuset på 1930-talet. Tärnorna till vänster är, Hanny Söderlund och Vera Lundin. Lucian och de till höger är okända för mig (bild 139).

Jul- och luciafest på Hembygdsgården i Västland 1964. Där var ett mycket populärt tombolalotteri dit folk köade och även auktionsförsäljning av diverse textilier och julpynt. Lucia firades med sedvanligt luciatåg och Monika Belin var lucia detta år.

Foto från V.K.F.K:s krönikerfilm från det året som finns att låna på biblioteket i Karlholm (bild 140).

Genom åren har det funnits flera duktiga spelmän i byn. Här spelar Oskar Gustavsson, Gösta Hellström och Alvar Bergelin (skymd) vid midsommarfirande vid hembygdsgården, 1970-tal.

Bild från karlholm.nu/nostalgi (bild 141).

På spelmansstämma; Två spelmän underhåller en mor och barn med fiol och nyckelharpa (bild 143).

Helmer och Agnes Olsson utanför poststationen i Sandby 1955. Helmer blev Post-Helmer med hela folket i Sandby trots att det var Agnes som skötte det mesta av arbetet i poststationen under de timmar den var öppen.

Bilderna på Agnes och Helmer kommer från Agnes bror Helge Relins fotoalbum (bild 144).

Helmer Olsson övertog tjänsten som lantbrevbärare av sin far Victor 1921. Fadern hade blivit tilldelad sitt posthemman i Sandby 1909. Här är Helmer redo att ge sig ut på cykeln för att dela ut post, tidigt 1920-tal (bild 145).

Här är Helmer på väg att hämta post vid järnvägsstationen i Marma med häst och släde, 1924 (bild 146).

Den andra delen av Helmers verksamhet var taxirörelsen som började redan på 1920-talet. Här hämtar han två damer vid gästgiveriet i Strömsberg. Hans första bil en Stoewer 1917 kan ses på bild 64 i Sandbybilder två (bild 147).

Helmer Olssons taxibil drevs under kriget liksom de flesta andra bilar med gengas (bild 148).

Helmers favorit bilmärke var Plymouth som tillverkades av Chrysler Corporation i Detroit mellan 1928–2001. Här är några av hans bilar från 1950-talet, överst står Helmer och Agnes vid bilen framför huset i Sandby. Förutom den rena taxirörelsen körde han även skolskjutsar med elever mellan kommunens skolor (bild 149).

En alltmer vanlig syn i Sandby på 1950-talet. Sven Herbertsson (t.v.) och Roland Wickström (t.h.) med sina motorcyklar.

Inskickad av Klas Pettersson (bild 150).

Till början av sidan!
 
Åter Bildarkivet!
 
Åter Sandby-sidan!
 
Åter karlholm.nu!