Bakgrund till Karlholm Nostalgi

En presentation av ett kulturprojekt

Karlholmsbruk

I oktober 2009 fick Idé- och Utvecklingsgruppen Karlholm-Västland (IoU) en förfrågan från Ingvor Ek, om föreningen hade någon arbetsuppgift åt henne.
Undertecknad Lennart Berg (ordförande i IoU) tog upp frågan på ett medlemsmöte, där det kom önskemål att vi skulle starta ett projekt för att dokumentera gamla bilder och lite av dom sevärdheter som finns i bygden.
Vi startade projektet den 12 oktober 2009 med undertecknad som ledare och med Ingvor Ek som arkivarie.
Den 30/3 2012 avslutades projektet, då Ingvor Ek gick i pension.
Ett stort tack även till Janne Forsblom, Sandby, som har lagt ned ett otal antal ideella arbetstimmar, för att få detta projekt att bli tillgängligt på nätet, för alla som är intresserade.

Karlholmsbruk 2012-03-30
Lennart Berg, projektledare och Ingvor Ek, arkivarie