Skolkort

En stor samling av äldre skolkort frÅn olika skolor runt om i norduppland fanns i skolstugan och dessa överfördes till en databas. Vi fick även låna skolkataloger från åren 1991–2012 och även dessa har överförts till en databas. Kopior på skolkorten finns även i en pärm i skolstugan.

Länkar till
Björkängsskolan 1983–1991
Karlholms skola 1905–1948
Karlholms skola 1944–1952
Karlholms skola 1949–1980
Kyrkskolan Västland 1927–1960
Nydals skola 1928–1929
Sandby skola 1907–1957
Sätra skola 1910–1955
Skolavslutning Västland 1982 och 1986
Väla skola 1955–1956
Privata bilder Börje Wennberg 1959–1965
Ej identifierade 1914–1992