Bagarstugan

På 1800-talet uppfördes bagarstugor intill de större husen, Danmark och Norge vilka nu är rivna. Den enda kvarvarande är den vid John Lundbergsväg. Denna innehöll både tvättstuga och bagarstuga samt en liten lägenhet där änkan Kristina Holm bodde. Tvättstugan användes av brukets husmödrar. Platsen var lämplig med den stora bryggan mot dammen där tvätten sköljdes.

Länkar till
"Boka bagarstugan"
"Håkan Karlssons film från bagarstugan"