Bilder från Västland med omnejd

Det fanns 2 stycken pärmar med negativ från Västland (364 bilder). Bilderna har överförts till en databas. Vi har även mottagit äldre foton från privatpersoner, som vi har överfört till en databas.

Länkar till
Bilder från Västland, del 1
Bilder från Västland, del 2
Bilder från Västland, del 3
Bilder från Västland, del 4
Bilder från Västland, del 5
Bilder från Västland, del 6
Bilder från Västland, del 7
Västlands kyrka, 150-års jubileum