Sandbys historia i korthet

 

På 1700-talet låg 11 hemman samlade i en klungby på båda sidor om ån. Det var inga stora gårdar, de var på vardera ½ mantal men de flesta var självägande skattebönder. Förutom dessa bönder fanns det drängar och pigor och ytterligare några jordlösa familjer där männen var dagkarlar, samt några äldre, framför allt änkor. Dessutom fanns det en torpare, två båtsmansfamiljer och några arrendebönder. Tillsammans utgjorde befolkningen 205 personer år 1768.

Norr och öster om byn låg böndernas odlingsfält. Söder och väster om byn fanns stora utmarker. Under 1800-talet växte befolkningen kraftigt så att det vid sekelskiftet in mot 1900-talet var 464 personer som bodde i Sandby. Nybyggare och odlingsmän slog sig ner och började befolka flera områden i väster. Tre andra stora händelser under 1800-talet var urtappningen av Sandbysjön som var en stor sjö sydväst om bebyggelsen, lagaskiftet som på grund av böndernas motstånd tog lång tid att genomföra i byn samt en storbrand som raderade ut 11 gårdar med stall och uthus i byn 1859.

På 1900-talet fortsatte byn att utvecklas i takt med Sveriges modernisering, vilket man kan se i alla nya hus som byggdes och moderniserades samt alla de nya verksamheter som växte fram. Folkrörelsen, framförallt väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen kom till byn. Skolverksamhet och folkbildning tog fart. Det byggdes en flottränna för att flotta timmer från Dalälven till Karlholm. Det startades en frivillig borgarbrandkår och ett spruthus (brandstation) byggdes. En poststation och flera affärer etablerades samt en hel del andra verksamheter, bl.a. en småindustri (lådfabriken) med som mest ca 45 anställda.

Under senare delen av 1900-talet har de flesta av dessa verksamheter avvecklats och Sandby är idag som vilken annan by som helst på landsbygden i Sverige utsatt för stora prövningar när det gäller sysselsättning. Även de flesta fornminnen är borta på grund av uppodling av nya fält och utdikning och fördjupning av ån. Kvar finns ett bältesspänne från Vikingatid på Upplandsmuseet och några husruiner som riksantikvarieämbetet har grävt ut på 1930-talet. Däremot kan man spåra när de 87 hus som finns i byn idag är byggda genom att studera arkitekturen på dem.


Varför detta projekt?

 

Jag heter Hans Belin och är född och uppväxt i Sandby men bor inte där längre. Jag är historiker och har arbetat som sådan i gymnasieskolan i 30 år. Jag har också varit med att utveckla läromedel i historia både i bokform och digitalt för några svenska förlag. Under senare år när jag har släktforskat har jag kommit i kontakt med Sandbys äldre tider. I det arbetet har jag letat efter böcker eller texter om Sandbys historia men inte funnit några, därför har jag börjat samla på material och fakta om Sandby då och nu. Som släktforskare är kyrkböckerna och särskilt husförhören de viktigaste källorna till hur människorna levde förr i tiden. Det äldsta husförhöret från Sandby är från 1768, då blir det precis 250 år fram till idag. Det har lett mig in på ett projekt som jag kallar Sandby en by i Uppland under 250 år. I det här projektet söker jag bland annat svaren på följande frågor:

Vilka människor har bott i Sandby? Vilka relationer har de haft? Hur har deras vardag sett ut? Vad de har sysselsatt sig med? Vilka liv har de helt enkelt levt?

Min ambition är att koppla ihop den historiska utvecklingen i Sandby med Sveriges allmänna historia under dessa 250 år och förhoppningen är att det ska leda fram till en bok om Sandby som handlar om åren 1768–2018.

Har ni frågor och/eller tips får ni gärna höra av er till mig på någon av adresserna nedan:
Hans Belin
Birkagatan 18 A
752 39 Uppsala
hans.belin@comhem.se