Släktdetektiven

Om du vill kan jag hjälpa dig att hitta dina rötter

 

En släktutredning innehåller tre dokument samlat i en släktrapport som i exemplet med Bert Släktdetektiv nedan. För det första är det en antavla över dina anfäder bakåt i tiden så långt du vill. För det andra är det en personakt för varje person som ingår i släktutredningen och för det tredje en sammanställning av dina anfäder generation för generation. Totalt ingår 63 personer i en 5 generationsutredning och 31 personer i en 4 generationsutredning.


Släktutredning för Bert Släktdetektiv


Kontaktinformation

Ta kontakt med mig på adressen nedan så kan vi komma överens om uppdraget.

Prisex: 4 generationer 3.000 kronor + moms
Prisex: 5 generationer 4.000 kronor + moms

Släktdetektiven
c/o Hans Belin
Birkagatan 18 A
752 39 Uppsala
hans.belin.guillaume@gmail.com


Släktforskning

Antalet släktforskare ökar stadigt i Sverige och är nu långt över 100.000. Det har blivit som en ny folkrörelse. Det är ganska lätt att släktforska i Sverige tack vare vår långa tradition av att arkivera uppgifter om befolkningen på olika sätt. Det började redan med Gustav Vasa som införde en jordebok på 1500-talet där alla jordägare stod upptagna samt hur mycket jord de ägde och vad de skulle betala i skatt. 1686 kom en ny kyrkolag som sa att alla sockenpräster skulle anteckna och hålla koll på församlingens medlemmar. Alla födda, döpta och döda fördes i särskilda böcker. Lysning, giftermål, in och utflyttning i socknen var fyra andra uppgifter som prästen förde bok om. Den viktigaste källan för släktforskaren är ändå husförhöret som prästen höll med församlingens medlemmar och dessa husförhör är samlade i husförhörslängder. Alla dessa arkiv ingår i det som bukar kallas kyrkoböckerna. En annan viktig källa är mantalslängderna.

Jag började släktforska i början på 2000-talet och har kommit så långt bakåt det går att komma i de svenska arkiven. På min fars sida går ett av släktleden tillbaka till Sandbys mantalslängd 1642. Ett annat spår leder tillbaka till Valloninvandringen 1624 då flera valloner kom till Sverige och Lövstabruk. Huvudlinjen är släkten Guillaume (senare försvenskat till Gilljam) men även släkterna Tillman, Dubois, Boveng, Bourginon, Dromeau och Lemoine finns bland de tidiga anorna. Om jag följer andra släktspår hamnar jag i Marma, Gårdskär och Hållnäs. På min mors sida kom släkten till Sandby under sista halvan av 1800-talet från Valla och Tolfta. Även där finns spår tillbaka till Vallonerna och släkterna Bovin, Martin, le Maigre, Henin, Mineur och Uhrväder. Där finns också en släktlinje till Hållnäs och en till Älvkarleby. De allra flesta har dock Sandby som födelseort och har varit skattebönder. Några andra släktlinjer hamnar på andra sidan Atlanten. Jag har identifierat över 100 ättlingar i Amerika sedan de första gav sig iväg i mitten på 1800-talet. En åkte till och med till Brasilien 1891 där han dog 1939. Det var för övrigt cirka 8 000 svenskar som emigrerade till Brasilien mot cirka 1,3 miljoner som utvandrade till Amerika.

Det finns flera bra tidskrifter för släktforskare. Här är tre av dessa:


Portaler eller webbsidor

Några exempel på bra portaler eller webbsidor med stora arkiv att söka i:

Ancestry

En amerikansk portal som kräver abonnemang. Är bra om man har släktingar i Amerika. Har enormt stort arkiv. www.ancestry.se

Till början av sidan!