• 6
  • 5
  • 1
  • 2
  • wowslider.net
  • 4

IDÉ- OCH UTVECKLINGSGRUPPEN

 

Idé- och utvecklingsgruppen behöver DIG som medlem

Nu behöver vi Dig. IoU har ambitionen att vara en förening för alla som vill att vår bygd utvecklas, och samtidigt bevarar det vi har av kulturhistoria och traditioner. Det skall vara en förening för Dig som har egna utvecklingsidéer och behöver stöd i detta.

Oavsett om Du vill stödja oss aktivt genom eget arbete och idéer eller om Du föredrar en mer passiv roll så behövs Du som medlem.

Tillsammans kan vi åstadkomma underverk.

Stöd oss genom bli medlem! ALLA behövs!

För 2020 är 100 kronor. Avgiften insättes på IoU bankgiro 357-3052. Ange tydligt Ditt namn och Din adress i meddelandefältet vid inbetalning.

Mer information om vår förening och vad som händer, hittar Du på Facebook eller på vår hemsida karlholm.nu. 

 

Här hittar Du inbetalningskort: www.karlholm.nu/inbetalningskort

 

 

Styrelsen 2020

Ordförande: Jens Hillbom

Vice ordförande: Vakant
Kassör: Magnus Johansson
Sekreterare: Vakant
Ledamot: Lena Hållqvist
Ledamot: Per-Arne Juhlin
Ledamot: Kerstin Eriksson
Suppleant: Erika Lager
Suppleant: Vakant
 

 
– – –
 

Kontaka Idé- och Utvecklingsgruppen

E-post: info@karlholm.nu

 

 

En liten tillbakablick

Idé- & Utvecklingsgruppen bildades hösten 1990. Kyrkoherde Svenny Hellström hade inbjudit till möte i Folkets Hus en lördag på temat vad kan kyrkan göra i en krissituation. Deltagande var bl.a. företrädare för Uppsala stift, Länsstyrelsen, Företagen, Tierps kommun samt föreningslivet. Vad vi inte visste då var hur allvarligt läget var i boardindustrin. Krisen närmade sig.

Gruppen hade sitt första sammanträde i januari 1991.

Sammansättningen på gruppen var företrädare för företagen, fackliga representanter, kommunen, kyrkan, frikyrkan, skolan samt föreningsrepresentanter. Ordförande Svenny Hellström, vilken fortsatte till augusti 1995.

Idé- & Utvecklingsgruppen tog initiativ till flera uppvaktningar hos arbetsmarknadsdepartementet, länsstyrelsen tillsammans med företrädare för kommunen, men 1992 beslutade Rottneros Board AB att lägga ner verksamheten i Karlholm och det var många som fick gå hem i december 1992.

Under den svåra tid när många var arbetslösa startade idégruppen caféverksamhet i Vita Magasinet. En dag i veckan med olika program, övriga dagar öppet för enkel samvaro över en kopp kaffe. Till denna verksamhet hade Svenny Hellström sökt och erhållit ett strukturbidrag från stiftet. Vi hade även en ALU-anställd.

I början av 1993 startade några anställda upp boardtillverkningen igen, men i liten skala. Företaget sysselsätter ca. 170 anställda och  ägs nu av IKEA.

Tidigare Polar Cup AB, nu med ägarnamnet Huhtamaki Sweden AB sysselsatte ca: 100 personer. Huhtamaki Sweden AB har flyttade verksamheten utomlands i slutet av 2008 och lokalerna står nu tomma.

Arbetet inom idé & Utvecklingsgruppen har präglats av att behålla servicen på orten. Många orosmåln har tornats upp under den svåra tiden i början och i mitten av 90-talet. Apoteksförrådet, Folktandvården, posten och banken, brandkåren har lagts ner. Vi har protesterat och uppvaktat, men resultatet har blivit post i butik samt bankuttag på bl.a. Preem. Det fungerar, men är inte detsamma. Tomma lokaler och färre anställda. Vårt mål är ju att behålla samt att utöka servicen så att fler vill bo och arbeta i Karlholm, speciellt att våra ungdomar blir kvar.

Våren 1996 ändrade vi inriktningen en del inom idégruppen. Då våran ordförande flyttade gjorde vi om organisationen inom gruppen. Ett arbetsutskott utsågs, därefter bildades 3 arbetsgrupper. En med inriktning på turism, en med hantverk, och en med kvarnen, vilken då stod under reparationsarbete.

Turismen har utvecklas de sista åren. Vi har regelbundna visningar varje lördag och söndag under juni, juli, augusti. Detta organiseras då av turistgruppen. I visningarna ingår smedjan, skolmuseet och den nyligen renoverade kvarnen samt bagarstugan. En fin turistbroschyr har tagits fram och bekostats av Idé & Utvecklingsgruppen, men med stöd av företagen samt Valllonbruk i Uppland där vi är medlemmar samt även marknadsförs genom dem.

Idé & Utvecklingsgruppen är remissorgan i en del planärenden från kommunen samt från vägverket angående gång och cykelvägen.

Många tomma lägenheter var oroande. Vad kan vi göra? I samarbete med Tierpsbyggen startade Karlholmsprojektet där alla engagerade sig i gruppen. Vi gick ut med en enkät som besvarades av 250 hushåll. 95% svarade att de ville medverka att lyfta Karlholm.

Mål 4-projektet nätverksbyggande mellan företagare.