• styrelsen
  • bootstrap carousel example

STYRELSEN! / KONTAKTPERSONER

Ordförande: Kjell Leidermark (kjell.leidermark@karlholm.nu)

Vice ordförande: Rean Holm (rean.holm@karlholm.nu)

Sekreterare: Barbro Nordberg (barbro.nordberg@karlholm.nu)

Kassör: Kerstin Forsblom (kerstin.forsblom@karlholm.nu)

Ledamot: Kjell Mattsson (kjell.mattsson@karlholm.nu)

Ersättare: Villy Wahlström

Ersättare/ webbansvarig: Jan-Olof Forsblom (webmaster@karlholm.nu)

 

– – –

Kontaktinformation:
E-post till Folkets Hus Karlholmsbruk: folketshus@karlholm.nu
Bokning av Folkets Hus Karlholmsbruk: bokafolkan@karlholm.nu
Problem med hemsidan: webmaster@karlholm.nu
Telefon: 0294-400 43
Snigelpost: Folketshusvägen 2, 819 40 Karlholmsbruk