• banner-imagea3
  • banner-imagea1
  • banner-imagea4
  • cssslider
  • banner-imagea5

TECKNA ANDELAR

Uppdaterad 23 april, 2018

 
Är Du intresserad av att stötta Folketshusföreningen i Karlholmsbruk i dess arbete för att behålla lokalen som en trevlig samlingspunkt för alla karlholmare och andra runt om Karlholmsbruk?
Ett jättebra sätt att stötta Folketshusföreningen, är att köpa andelar i föreningen. Alla som vill får hyra lokalen, men som andelsägare blir Du rabatterad.
Är Du intresserad, sätt in 100 kronor för varje andel Du är intresserad av att teckna på Folkans plusgirokonto 11913-1. Glöm inte att uppge namn och adress, så kommer Andelsbevisen som "ett brev på posten".
Du får naturligtvis teckna som många andelar Du finner lämpligt, men ju fler andelar som tecknas, desto bättre ekonomi får andelsföreningen och står därmed bättre rustad inför framtiden.
Som andelsägare får Du rösträtt på årsmötet och kan vara med och styra utvecklingen inom föreningen.
blankrad