"Det gamla bruket, från smideshantering till fiberplattor"