1 Wesslandia 2 Västlands kyrka 3 Vykort Karlholm 4 Snöskär 5 Smedjan 6 Sjöbodar 7 Nöttö BP bensinmack 8 Norrgatan 9 Metodistkyrkan, riven 10 Klockstapeln 11 Kiosken, Wesslandia 12 Karlitfabriken 13 Karlholmsmotiv 14 Karlholms kyrka 15 Flygfoto över Karlholm 16 Flygfoto Karlholm 17 Dammen 18 Dammen, klockstapel 19 Båthus Snöskär 20 Bruksgatan 21 Bruksgatan, vinter 22 Bruksgatan vårbild 23 Bruksgatan vinterbild 24 Bruksgatan vinter 25 Bruksgatan sommar 26 Bruksbild Karlitplan
 • 1 Wesslandia
 • 2 Västlands kyrka
 • 3 Vykort Karlholm
 • 4 Snöskär
 • 5 Smedjan
 • 6 Sjöbodar
 • 7 Nöttö BP bensinmack
 • 8 Norrgatan
 • 9 Metodistkyrkan, riven
 • 10 Klockstapeln
 • 11 Kiosken, Wesslandia
 • 12 Karlitfabriken
 • 13 Karlholmsmotiv
 • 14 Karlholms kyrka
 • 15 Flygfoto över Karlholm
 • 16 Flygfoto Karlholm
 • 17 Dammen
 • 18 Dammen, klockstapel
 • 19 Båthus Snöskär
 • 20 Bruksgatan
 • 21 Bruksgatan, vinter
 • 22 Bruksgatan vårbild
 • 23 Bruksgatan vinterbild
 • 24 Bruksgatan vinter
 • 25 Bruksgatan sommar
 • 26 Bruksbild Karlitplan
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013