201 Kardning av ull hos Grandins i Sandby, Agnes Wesslander gift Grandin och E. Janerlind, 1920 202 Västlands mejeri 203 Skolkort Sandby folkskola lärare Sigfrid Öhman, 1918 204 Vid Åke Larssons Smedja 205 Potatismjöltillverkning, Johanna Ståhlberg, Greta Gilljam 206 Renovering av Lingården 207 Tröskning 208 Elis Sandefors, 1931 209 Invigning av Åkerby gård, Sven Mattsson Vaksala 210 Kolugn, Fritz Rosén 211 Okänt 212 Bandyspel på Sandbysjön. Fritz Rosén, Oskar Eriksson, Herbert Eriksson, Herbert Mattsson, Axel Westergren och Enar Karlsson 216 Vedhuggning av Anders Pettersson , Axel Pettersson och Gertrud Pettersson 217 Säckar 218 Kopia från Upplandsmuseum 219 Timmerflottning 220 Gruppbild 221 Västlands kyrkskola, 1935 222 Ivar Lundin och Gösta Wesslund 223 Bron över Tämnarån gav vika för en timmerbil, 1940-talet 224 Skolklass i Västland, 1929-30 225 Ensilagekurs i Rävnäs, 1935
 • 201 Kardning av ull hos Grandins i Sandby, Agnes Wesslander gift Grandin och E. Janerlind, 1920
 • 202 Västlands mejeri
 • 203 Skolkort Sandby folkskola lärare Sigfrid Öhman, 1918
 • 204 Vid Åke Larssons Smedja
 • 205 Potatismjöltillverkning, Johanna Ståhlberg, Greta Gilljam
 • 206 Renovering av Lingården
 • 207 Tröskning
 • 208 Elis Sandefors, 1931
 • 209 Invigning av Åkerby gård, Sven Mattsson Vaksala
 • 210 Kolugn, Fritz Rosén
 • 211 Okänt
 • 212 Bandyspel på Sandbysjön. Fritz Rosén, Oskar Eriksson, Herbert Eriksson, Herbert Mattsson, Axel Westergren och Enar Karlsson
 • 216 Vedhuggning av Anders Pettersson , Axel Pettersson och Gertrud Pettersson
 • 217 Säckar
 • 218 Kopia från Upplandsmuseum
 • 219 Timmerflottning
 • 220 Gruppbild
 • 221 Västlands kyrkskola, 1935
 • 222 Ivar Lundin och Gösta Wesslund
 • 223 Bron över Tämnarån gav vika för en timmerbil, 1940-talet
 • 224 Skolklass i Västland, 1929-30
 • 225 Ensilagekurs i Rävnäs, 1935
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013