351 Häst på åker 353 Gruppbild 354 Karl Söderlund, August Tegelberg och Adolf Wahlund 356 Dragar lag, Ferdinand Forsgren, Gösta Persson. Axel Wallin och Sigfrid Tegelström, 1943 357 Tre damer med spinnrockar 358 Bogsering av timmer 359 Slåtter på Nyäng 361 Klass 1 och 2 Sandby skola, lärare Hanna Eriksson, 1914-1915 362 Mejeri
 • 351 Häst på åker
 • 353 Gruppbild
 • 354 Karl Söderlund, August Tegelberg och Adolf Wahlund
 • 356 Dragar lag, Ferdinand Forsgren, Gösta Persson. Axel Wallin och Sigfrid Tegelström, 1943
 • 357 Tre damer med spinnrockar
 • 358 Bogsering av timmer
 • 359 Slåtter på Nyäng
 • 361 Klass 1 och 2 Sandby skola, lärare Hanna Eriksson, 1914-1915
 • 362 Mejeri
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013