326 Bertil Fridsjö harvar 327 Bryggan vid Hembygdsgården 328 JUF håller slåtterfest i Wadbergs hage 329 Karlholms hornmusik kår 330 Fredrik Jansson, Göte Westberg och Oskar Andersson 332 Stenkross vid Belins berget, Oskar Andersson, Fredrik Jansson och Göte Westberg 333 Slaktbilen hämtar en gris , Albert Wadberg, CO Westerman och Anna Westerman 334 Farbror Edvin, den här mannen har byggt och rustat nästan alla kolarkojor i Tolfta och Västland 335 Gruppbild, 1950 337 Fam PJ Eriksson, Heden 338 Höstplöjning, Westberg, 1944 339 Kristina Holm sågar ved, 1943 340 Åkerbygården, 1930-talet 341 Kaffekalas 342 Karl Westerman, initiativtagare till hembygdsgården Åkerby 343 Församlingsbor, 1938 344 Nyman, välkänd Västlandsbo 348 Höbärgning 350 Arbetarlag
 • 326 Bertil Fridsjö harvar
 • 327 Bryggan vid Hembygdsgården
 • 328 JUF håller slåtterfest i Wadbergs hage
 • 329 Karlholms hornmusik kår
 • 330 Fredrik Jansson, Göte Westberg och Oskar Andersson
 • 332 Stenkross vid Belins berget, Oskar Andersson, Fredrik Jansson och Göte Westberg
 • 333 Slaktbilen hämtar en gris , Albert Wadberg, CO Westerman och Anna Westerman
 • 334 Farbror Edvin, den här mannen har byggt och rustat nästan alla kolarkojor i Tolfta och Västland
 • 335 Gruppbild, 1950
 • 337 Fam PJ Eriksson, Heden
 • 338 Höstplöjning, Westberg, 1944
 • 339 Kristina Holm sågar ved, 1943
 • 340 Åkerbygården, 1930-talet
 • 341 Kaffekalas
 • 342 Karl Westerman, initiativtagare till hembygdsgården Åkerby
 • 343 Församlingsbor, 1938
 • 344 Nyman, välkänd Västlandsbo
 • 348 Höbärgning
 • 350 Arbetarlag
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013