251 Nisse Söderlund och Johan Eriksson. Nordupplands mejeri Västland 252 Västlands kvarn 253 Bro rasat Östra Vad 256 Interiör Västlands kvarn 257 Interiör Västlands kvarn 259 Från Upplands museum 262 Från Upplands museum 263 Kvarnen, 1920 264 Hembygdsgården 266 Från Upplands museum 267 Brygghus i Väla, nu fritidshus 268 Små hus, Bruksgatan från väster 269 Bruksgatan 270 Bruksgatan från väster med ladugården, 1920 271 H Kjellman tillsammans med yngre ortsbor, 1950 272 Lindgren och Tilda Hållander, 1917 273 Johansson har hämtat mjölkflaskorna, 1936 274 Hembygdsgården 275 Axel Johansson kör dynga ut på Väla ängarna med hästen Svarten, 1936
 • 251 Nisse Söderlund och Johan Eriksson. Nordupplands mejeri Västland
 • 252 Västlands kvarn
 • 253 Bro rasat Östra Vad
 • 256 Interiör Västlands kvarn
 • 257 Interiör Västlands kvarn
 • 259 Från Upplands museum
 • 262 Från Upplands museum
 • 263 Kvarnen, 1920
 • 264 Hembygdsgården
 • 266 Från Upplands museum
 • 267 Brygghus i Väla, nu fritidshus
 • 268 Små hus, Bruksgatan från väster
 • 269 Bruksgatan
 • 270 Bruksgatan från väster med ladugården, 1920
 • 271 H Kjellman tillsammans med yngre ortsbor, 1950
 • 272 Lindgren och Tilda Hållander, 1917
 • 273 Johansson har hämtat mjölkflaskorna, 1936
 • 274 Hembygdsgården
 • 275 Axel Johansson kör dynga ut på Väla ängarna med hästen Svarten, 1936
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013
=