176 Från el dragningen, montör Fritz Mattsson, 1919 177 Skördearbete hos Hållander i Väla 178 Näs, Lars Oskar Johansson m.fl 179 Lars Oskar Johansson 180 Timmerdragning vid Snatrabodarna 181 Timmerdragning vid Snatrabodarna 184 Koja vid Träsksjön, 1948 185 Träsksjön, Gun Fridsjö och Inger Eriksson, 1948 186 Träsksjön 188 Träsksjön, 1940-talet 189 Gruppbild, Karl Hellberg, Gösta Hellström, Edor Eriksson, Lennart Östergren och Henry N 190 Ljusstöpning i köket, Carola Andersson, Ruth Johansson och Annie Mattsson 191 Damer på skidor, Anna Mattsson-Lövqvist och Camelia Jansson Sandby, tidigt 1900-tal 192 Västlands skola. Lärare ,Carola Andersson och Erik Sandberg, 1927 193 Ombyggnad av bron över ån vid Näs, Fritz Mattsson, Simon N, Ivar Wallin, Birger Mattsson, Helge Hållander, Sven Johansson och Oskar Johansson, 1957-1958 Bilden inlämnad av Annie Mattsson 194 Arbetsdag vid Åkerbygården, Folke Widén Ö Vad och Edor Erikson V Vad, 1933 195 Lennart Östergren Ö Vad 196 Portalen vid Åkerby, Elis Sanderfors och Arne Abrahamsson 197 Uppsättning av staket, Bror Bohlin Vad 198 Stubbrytning, Anders Eriksson och Karl Söderström 199 Badhuset, Algot Jansson, Paul Hellström, Gunnar S 200 Slåtter, Per Johan Larsson, Adina Lundqvist, Adolf Belin, Sigrid Belin och Linnéa Belin, 1915
 • 176 Från el dragningen, montör Fritz Mattsson, 1919
 • 177 Skördearbete hos Hållander i Väla
 • 178 Näs, Lars Oskar Johansson m.fl
 • 179 Lars Oskar Johansson
 • 180 Timmerdragning vid Snatrabodarna
 • 181 Timmerdragning vid Snatrabodarna
 • 184 Koja vid Träsksjön, 1948
 • 185 Träsksjön, Gun Fridsjö och Inger Eriksson, 1948
 • 186 Träsksjön
 • 188 Träsksjön, 1940-talet
 • 189 Gruppbild, Karl Hellberg, Gösta Hellström, Edor Eriksson, Lennart Östergren och Henry N
 • 190 Ljusstöpning i köket, Carola Andersson, Ruth Johansson och Annie Mattsson
 • 191 Damer på skidor, Anna Mattsson-Lövqvist och Camelia Jansson Sandby, tidigt 1900-tal
 • 192 Västlands skola. Lärare ,Carola Andersson och Erik Sandberg, 1927
 • 193 Ombyggnad av bron över ån vid Näs, Fritz Mattsson, Simon N, Ivar Wallin, Birger Mattsson, Helge Hållander, Sven Johansson och Oskar Johansson, 1957-1958 Bilden inlämnad av Annie Mattsson
 • 194 Arbetsdag vid Åkerbygården, Folke Widén Ö Vad och Edor Erikson V Vad, 1933
 • 195 Lennart Östergren Ö Vad
 • 196 Portalen vid Åkerby, Elis Sanderfors och Arne Abrahamsson
 • 197 Uppsättning av staket, Bror Bohlin Vad
 • 198 Stubbrytning, Anders Eriksson och Karl Söderström
 • 199 Badhuset, Algot Jansson, Paul Hellström, Gunnar S
 • 200 Slåtter, Per Johan Larsson, Adina Lundqvist, Adolf Belin, Sigrid Belin och Linnéa Belin, 1915
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013