126 Flottrännan byggs, Helmer Lindqvist, Axel Hagman, Helmer Bergström, Wilhelm Wennberg, Axel Söderström och Albert Henning, 1937 127 Brobygge över Tämnarån vid Snatra 128 Gamla bron vid Snatra 129 Studiecirkel i Sandby, 1933 131 Linberedning vid Skorvhällen i Sandby, Kristina Wessling, Hilda Wesslander, Erik Wesslander, August Wessling, Anna Eriksson f Wessling och Greta Ström f Wessling sittande framför Anna Wikström (född 1909), 1918-1920 132 Barnbespisning, Alice Abrahamsson, Gertrud Karlsson och Annlis Holmberg 133 Barnbespisning, Uno Hassö och Roland Dahlberg 134 Första i praktiskt bruk fungerade potatisupptagare konstruerad av Otto Jurhle och Fritz Rosén 135 Första i praktiskt bruk fungerade potatisupptagare konstruerad av Otto Jurhle och Fritz Rosén 136 Jan-Erik Wesslander Sandby 137 Hässjar hö. Alice och Alexej Wesslander Sandby 138 Johan Ågren Sandby, 1916 139 På Wesslandia. Snickare Viktor Emanuel Karlsson fyller 100 år 140 På Wesslandia. Snickare Viktor Emanuel Karlsson fyller 100 år 141 Rivning av flottrännan, 1978 142 Rivning av flottrännan, 1978 143 Paus i skogssådden åt Korsnäs, mellan Älvkarleby och Karlholm 144 Joel Norling och Gunnar Nyberg, m.fl. kör snö, 1930 145 Karl och Kurt Nordh Svenskär, m.fl 146 Arvid Hållqvist, Svenskär med hästar 147 Maj Pettersson och Astrid Eriksson f Hållqvist, med kor 148 Mejeriet i Västland, Emil Jansson , Axel Jederkvist och Karl Hellberg i Vad 149 Oskar Lindgren och Anders Vadman 150 Aron och Rut Jansson Tillfället
 • 126 Flottrännan byggs, Helmer Lindqvist, Axel Hagman, Helmer Bergström, Wilhelm Wennberg, Axel Söderström och Albert Henning, 1937
 • 127 Brobygge över Tämnarån vid Snatra
 • 128 Gamla bron vid Snatra
 • 129 Studiecirkel i Sandby, 1933
 • 131 Linberedning vid Skorvhällen i Sandby, Kristina Wessling, Hilda Wesslander, Erik Wesslander, August Wessling, Anna Eriksson f Wessling och Greta Ström f Wessling sittande framför Anna Wikström (född 1909), 1918-1920
 • 132 Barnbespisning, Alice Abrahamsson, Gertrud Karlsson och Annlis Holmberg
 • 133 Barnbespisning, Uno Hassö och Roland Dahlberg
 • 134 Första i praktiskt bruk fungerade potatisupptagare konstruerad av Otto Jurhle och Fritz Rosén
 • 135 Första i praktiskt bruk fungerade potatisupptagare konstruerad av Otto Jurhle och Fritz Rosén
 • 136 Jan-Erik Wesslander Sandby
 • 137 Hässjar hö. Alice och Alexej Wesslander Sandby
 • 138 Johan Ågren Sandby, 1916
 • 139 På Wesslandia. Snickare Viktor Emanuel Karlsson fyller 100 år
 • 140 På Wesslandia. Snickare Viktor Emanuel Karlsson fyller 100 år
 • 141 Rivning av flottrännan, 1978
 • 142 Rivning av flottrännan, 1978
 • 143 Paus i skogssådden åt Korsnäs, mellan Älvkarleby och Karlholm
 • 144 Joel Norling och Gunnar Nyberg, m.fl. kör snö, 1930
 • 145 Karl och Kurt Nordh Svenskär, m.fl
 • 146 Arvid Hållqvist, Svenskär med hästar
 • 147 Maj Pettersson och Astrid Eriksson f Hållqvist, med kor
 • 148 Mejeriet i Västland, Emil Jansson , Axel Jederkvist och Karl Hellberg i Vad
 • 149 Oskar Lindgren och Anders Vadman
 • 150 Aron och Rut Jansson Tillfället
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013
:PFsŽÁ