101 Övning i Hembygdsgården 102 Västlands JUFs hembygdsgård 103 En studiecirkel i verksamhet, 1955 104 Västlands Hembygdsgård 105 Vid kvarnen är bron byggd av slaggsten, den största av detta material i länet 106 Utsikt från kyrktornet 107 Utdelning av Svenska flaggan till föreningar, 6 juni 1954 108 Spelmansstämma på 1970-talet 109 Spelmanslaget, Vajne Jakobsson, Gösta Hellström, Tore Fridsjö, Bengt-Olov Andersson, Karl-Gösta Johansson och Christina Johansson 110 Smed Hillbom med en av sina uppfinningar 111 Smed Hillbom med en av sina uppfinningar 112 Smed Hillbom med en av sina uppfinningar 113 Kretsmästerskap i mjölkning Västland, 1955 114 Konfirmander, 1927 115 Hushållsnämden diskuterar, Helge Lundin, Adolf Wallin, Sture Mattsson, Robert Mattsson, Paul Olsson och Alvar Johansson 116 Hos Wadmans 117 Hembygdscirkeln samlad i Hembygdsgården kring Anders Wadmans arbeten 118 Gösta Hellström, Göte Nilsson och Evert Hedlund 119 Gösta Hellström, 1973 120 Gösta Hellström plöjer 121 Gösta Hellström och Oskar Larsson på de äldres kyrksöndag 122 Gymnastikgrupp vid invigningen av Hembygdsgården, 1937 123 Eva Johansson på växeln 125 Erik Sahlström, Viksta-Lasse och Karl Sahlström
 • 101 Övning i Hembygdsgården
 • 102 Västlands JUFs hembygdsgård
 • 103 En studiecirkel i verksamhet, 1955
 • 104 Västlands Hembygdsgård
 • 105 Vid kvarnen är bron byggd av slaggsten, den största av detta material i länet
 • 106 Utsikt från kyrktornet
 • 107 Utdelning av Svenska flaggan till föreningar, 6 juni 1954
 • 108 Spelmansstämma på 1970-talet
 • 109 Spelmanslaget, Vajne Jakobsson, Gösta Hellström, Tore Fridsjö, Bengt-Olov Andersson, Karl-Gösta Johansson och Christina Johansson
 • 110 Smed Hillbom med en av sina uppfinningar
 • 111 Smed Hillbom med en av sina uppfinningar
 • 112 Smed Hillbom med en av sina uppfinningar
 • 113 Kretsmästerskap i mjölkning Västland, 1955
 • 114 Konfirmander, 1927
 • 115 Hushållsnämden diskuterar, Helge Lundin, Adolf Wallin, Sture Mattsson, Robert Mattsson, Paul Olsson och Alvar Johansson
 • 116 Hos Wadmans
 • 117 Hembygdscirkeln samlad i Hembygdsgården kring Anders Wadmans arbeten
 • 118 Gösta Hellström, Göte Nilsson och Evert Hedlund
 • 119 Gösta Hellström, 1973
 • 120 Gösta Hellström plöjer
 • 121 Gösta Hellström och Oskar Larsson på de äldres kyrksöndag
 • 122 Gymnastikgrupp vid invigningen av Hembygdsgården, 1937
 • 123 Eva Johansson på växeln
 • 125 Erik Sahlström, Viksta-Lasse och Karl Sahlström
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013
:PFs