50 Vintern, 1956 51 Vintern, 1956 52 Syförening, 1976 53 Syförening, 1970 54 Syförening Birgit, Nanny L och Annie Mattsson, 1976 55 Slagghögen i Västland 56 Skördetröskning, Ante Wadman, 1956 57S kördetröskning, 1956 58 Skördetröskning, 1954 59 Skördetröskning Väla, 1955 60 Skördetröskning Väla, 1955 61 Skördetröskning Finnerånger, 1955 62 Skördetid på Västlands gård, 1961 63 Ny takplåt på smedjan på inrådan av dåvarande KF-chef Albin Johansson, 1939 64 Korna förs på bete, 1956 65 Hembygdsfesten, 1951 66 Affärslokal i Snatrabodarna, 1937 67 Affärslokal i Sandby, 1937
 • 50 Vintern, 1956
 • 51 Vintern, 1956
 • 52 Syförening, 1976
 • 53 Syförening, 1970
 • 54 Syförening Birgit, Nanny L och Annie Mattsson, 1976
 • 55 Slagghögen i Västland
 • 56 Skördetröskning, Ante Wadman, 1956
 • 57S kördetröskning, 1956
 • 58 Skördetröskning, 1954
 • 59 Skördetröskning Väla, 1955
 • 60 Skördetröskning Väla, 1955
 • 61 Skördetröskning Finnerånger, 1955
 • 62 Skördetid på Västlands gård, 1961
 • 63 Ny takplåt på smedjan på inrådan av dåvarande KF-chef Albin Johansson, 1939
 • 64 Korna förs på bete, 1956
 • 65 Hembygdsfesten, 1951
 • 66 Affärslokal i Snatrabodarna, 1937
 • 67 Affärslokal i Sandby, 1937
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013
:PF