21 Krok, flytta ämnen i vällugnen 22 Ångmaskin, driver ånghamrarna 23 Lilla ånghammaren 24 Stångjärnshammare, vattendriven 25 Tång, formar smältstycken 26 Tång, hanterar smältstycken 27 Räckartång 28 Räckartång 29 Räckartång, håller stångjärnsdelen 30 Stångjärnsvåg 31 Stångjärn
 • 21 Krok, flytta ämnen i vällugnen
 • 22 Ångmaskin, driver ånghamrarna
 • 23 Lilla ånghammaren
 • 24 Stångjärnshammare, vattendriven
 • 25 Tång, formar smältstycken
 • 26 Tång, hanterar smältstycken
 • 27 Räckartång
 • 28 Räckartång
 • 29 Räckartång, håller stångjärnsdelen
 • 30 Stångjärnsvåg
 • 31 Stångjärn
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013
µ