2 Lancashirehärd 3 Tackjärn och kol 4 Skyffel, föra kol till härden 5 Gressla, föra tackjärn till härden 6 Maskinspett för råbrytning 7 Handspett för färskbrytning 8 Krok, överföra smältan till smältkärra 9 Smältkärra, smälta till hammare 10 Raka, rengöring av härd 11 Mumblingshammare, vattendriven 12 Tång, hanterar smältstycken 13 Tång, hanterar smältstycken 14 Huggjärn, delar smältan 15 Raka, rengör städ 16 Pyndare, våg för smältstycken 17 Valsverk, tillverkar råskenor 18 Vällugn, återvärmer smältstycken 19 Tång, transportering av smältstycken 20 Tång, hanterar ämnen
 • 2 Lancashirehärd
 • 3 Tackjärn och kol
 • 4 Skyffel, föra kol till härden
 • 5 Gressla, föra tackjärn till härden
 • 6 Maskinspett för råbrytning
 • 7 Handspett för färskbrytning
 • 8 Krok, överföra smältan till smältkärra
 • 9 Smältkärra, smälta till hammare
 • 10 Raka, rengöring av härd
 • 11 Mumblingshammare, vattendriven
 • 12 Tång, hanterar smältstycken
 • 13 Tång, hanterar smältstycken
 • 14 Huggjärn, delar smältan
 • 15 Raka, rengör städ
 • 16 Pyndare, våg för smältstycken
 • 17 Valsverk, tillverkar råskenor
 • 18 Vällugn, återvärmer smältstycken
 • 19 Tång, transportering av smältstycken
 • 20 Tång, hanterar ämnen
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013