76 Bläckpennor 77 Arkivrum B 78 Arkivrum B 79 Arkivrum B 80 Uppstoppad fågel nötskrika 81 Kompass 82 Modell muskel 83 Plansch handelsboden 84 Plansch, trafikbild 1930–1945 85 Plansch, trafikbild, skolbuss 86 Då järnvägen var ny 87 Jesus på korset 88 Plansch träblåsinstrument 89 Affisch, musikkonsert 90 Afrika-karta 91 Palestina 92 Vinterbild, skogen 93 Väggtavla, fiskar och benlösa djur 94 Bläckhorn 95 Frösortiment 96 Bilder från bruken i Tierps kommun 97 Dator 98 Skrivare 1990 99 Tangentbord 100 Stensamling 101 Gnistinduktor 102 Växternas liv
 • 76 Bläckpennor
 • 77 Arkivrum B
 • 78 Arkivrum B
 • 79 Arkivrum B
 • 80 Uppstoppad fågel nötskrika
 • 81 Kompass
 • 82 Modell muskel
 • 83 Plansch handelsboden
 • 84 Plansch, trafikbild 1930–1945
 • 85 Plansch, trafikbild, skolbuss
 • 86 Då järnvägen var ny
 • 87 Jesus på korset
 • 88 Plansch träblåsinstrument
 • 89 Affisch, musikkonsert
 • 90 Afrika-karta
 • 91 Palestina
 • 92 Vinterbild, skogen
 • 93 Väggtavla, fiskar och benlösa djur
 • 94 Bläckhorn
 • 95 Frösortiment
 • 96 Bilder från bruken i Tierps kommun
 • 97 Dator
 • 98 Skrivare 1990
 • 99 Tangentbord
 • 100 Stensamling
 • 101 Gnistinduktor
 • 102 Växternas liv
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013