1955-56 Väla skola klass 5-6 lärare Ingvar Ericsson
  • 1955-56 Väla skola klass 5-6 lärare Ingvar Ericsson
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013
pa