1982 Skolavslutning i Västland juni bild 1 1982 Skolavslutning i Västland juni bild 2 1986 Skolavslutning i Västland juni
  • 1982 Skolavslutning i Västland juni bild 1
  • 1982 Skolavslutning i Västland juni bild 2
  • 1986 Skolavslutning i Västland juni
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013