1910 Sätra byskola 1915 Sätra folkskola lärare Ernst Lundstedt 1934 Sätra folkskola namn till efterföljande bild 1934 Sätra folkskola 1946 Sätra skola 1954-55 Sätra skola klass 3-4
  • 1910 Sätra byskola
  • 1915 Sätra folkskola lärare Ernst Lundstedt
  • 1934 Sätra folkskola namn till efterföljande bild
  • 1934 Sätra folkskola
  • 1946 Sätra skola
  • 1954-55 Sätra skola klass 3-4
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013