1907 Sandby skola lärare Öhman 1914 Sandby skola lärare Sigfrid Öhman 1916 Sandby skola 1923 Sandby småskola lärare Elsa Egerbäck 1925 Sandby skola klass 1-2 lärare Eva Persson 1926 Sandby småskola 1928 Sandby skola lärare Karin Andersson 1938 Sandby småskola klass 1-2 lärare Elsa Egerbäck 1942 Sandby Folkskola lärare Elsa Egerbäck 1944 Sandby småskola lärare Elsa Egerbäck 1948 Sandby Folkskola klass 3-4-5 lärare Uddfeldt 1953-54 Sandby skola lärare Carl-Olof Eneman 1955-56 Sandby skola klass 5 lärare Carl-Olof Eneman 1955-56 Småskolan Västland klass 1-2 lärare Britt Hassö 1956-57 Sandby skola klass 5-6 lärare Staffan Nilsson
 • 1907 Sandby skola lärare Öhman
 • 1914 Sandby skola lärare Sigfrid Öhman
 • 1916 Sandby skola
 • 1923 Sandby småskola lärare Elsa Egerbäck
 • 1925 Sandby skola klass 1-2 lärare Eva Persson
 • 1926 Sandby småskola
 • 1928 Sandby skola lärare Karin Andersson
 • 1938 Sandby småskola klass 1-2 lärare Elsa Egerbäck
 • 1942 Sandby Folkskola lärare Elsa Egerbäck
 • 1944 Sandby småskola lärare Elsa Egerbäck
 • 1948 Sandby Folkskola klass 3-4-5 lärare Uddfeldt
 • 1953-54 Sandby skola lärare Carl-Olof Eneman
 • 1955-56 Sandby skola klass 5 lärare Carl-Olof Eneman
 • 1955-56 Småskolan Västland klass 1-2 lärare Britt Hassö
 • 1956-57 Sandby skola klass 5-6 lärare Staffan Nilsson
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013