Kyrkskolan Västland åk 5-6 läsåret 1963-64 skänkt av Börje Wennberg Kyrkskolan Västland åk 5-6 läsåret 1964-65 lärare Magit Olsson skänkt av Börje Wennberg Sandby folkskola åk 3-4 läsåret 1962-63 lärare Anders Ekström skänkt av Börje Wennberg Sandby småskola åk 1-2 läsåret 1959-60 lärare Birgitta Nerhardt skänkt av Börje Wennberg Sätra skola åk 3-4 läsåret 1961-62 lärare Anlis Ahlberg skänkt  av Börje Wennberg
  • Kyrkskolan Västland åk 5-6 läsåret 1963-64 skänkt av Börje Wennberg
  • Kyrkskolan Västland åk 5-6 läsåret 1964-65 lärare Magit Olsson skänkt av Börje Wennberg
  • Sandby folkskola åk 3-4 läsåret 1962-63 lärare Anders Ekström skänkt av Börje Wennberg
  • Sandby småskola åk 1-2 läsåret 1959-60 lärare Birgitta Nerhardt skänkt av Börje Wennberg
  • Sätra skola åk 3-4 läsåret 1961-62 lärare Anlis Ahlberg skänkt  av Börje Wennberg
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013