1928-29 Nydals skola klass 1-4 lärare Elsa Egerbäck
  • 1928-29 Nydals skola klass 1-4 lärare Elsa Egerbäck
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013