1972-73 Karlholms skola klass 6B lärare Stig Söderström 1973-73 Karlholms skola klass 1B lärare Anna-Lena Zetterman 1974 Karlholms skola kl 6 lärare Roland Dahlberg 1974 Karlholms skola klass 1A lärare Solveig Andersson 1974 Karlholms skola klass 1B lärare Ulla-Bell Edholm 1974 Karlholms skola klass 2 lärare Inger Wesslander 1974 Karlholms skola klass 3 lärare Margareta Jidlow 1974 Karlholms skola klass 4B Stig Söderström 1974 Karlholms skola klass 5 lärare Roger Norén 1975 Karlholms skola klass 2 lärare Kerstin Gustavsson 1975 Karlholms skola klass 5B lärare Roland Dahlberg 1975-76 Karlholms skola klass 2 lärare Barbro Birgersson 1977-78 Karlholms skola klass 1 lärare Kerstin Gustavsson 1977-78 Karlholms skola klass 3 lärare Barbro Birgersson 1979 Karlholms skola klass 6 lärare Roland Dahlberg 1979-80 Karlholms skola klass 3 lärare Barbro Birgersson Karlholms skola klass 1 lärare Kerstin Gustavsson Karlholms skola lärare Barbro Birgersson Karlholms småskola lärare Maja Persson Karlholms småskola Karlholmsskola klass 7 lärare Linnea Wiberg
 • 1972-73 Karlholms skola klass 6B lärare Stig Söderström
 • 1973-73 Karlholms skola klass 1B lärare Anna-Lena Zetterman
 • 1974 Karlholms skola kl 6 lärare Roland Dahlberg
 • 1974 Karlholms skola klass 1A lärare Solveig Andersson
 • 1974 Karlholms skola klass 1B lärare Ulla-Bell Edholm
 • 1974 Karlholms skola klass 2 lärare Inger Wesslander
 • 1974 Karlholms skola klass 3 lärare Margareta Jidlow
 • 1974 Karlholms skola klass 4B Stig Söderström
 • 1974 Karlholms skola klass 5 lärare Roger Norén
 • 1975 Karlholms skola klass 2 lärare Kerstin Gustavsson
 • 1975 Karlholms skola klass 5B lärare Roland Dahlberg
 • 1975-76 Karlholms skola klass 2 lärare Barbro Birgersson
 • 1977-78 Karlholms skola klass 1 lärare Kerstin Gustavsson
 • 1977-78 Karlholms skola klass 3 lärare Barbro Birgersson
 • 1979 Karlholms skola klass 6 lärare Roland Dahlberg
 • 1979-80 Karlholms skola klass 3 lärare Barbro Birgersson
 • Karlholms skola klass 1 lärare Kerstin Gustavsson
 • Karlholms skola lärare Barbro Birgersson
 • Karlholms småskola lärare Maja Persson
 • Karlholms småskola
 • Karlholmsskola klass 7 lärare Linnea Wiberg
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2015   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013
pa