1948 Karlholms skola lärare Nanny Wallin-Andersson 1956-57 Karlholms skola klass 5 1957-58 Karlholms skola klass 6 1957-58 Karlholms skola klass 7 lärare Birgit Björkman 1961-62 Karlholms skola klass 1 lärare Kerstin Gustavsson 1961-62 Karlholms skola klass 2 lärare Kerstin Gustavsson 1962-63 Karlholms skola klass 3 1966 Karlholms skola klass 1 lärare Kerstin Gustavsson 1967 Karlholms skola klass 5 lärare Roland Dahlberg 1968 Karlholms skola klass 3 lärare Kerstin Gustavsson 1969 Karlholms skola lärare Inger Wesslander 1970-71 Karlholms skola lärare Barbro Birgersson 1972-73 Karlholms skola klass 1A lärare Margareta Jidlow 1972-73 Karlholms skola klass 2A lärare Kerstin Gustavsson 1972-73 Karlholms skola klass 2B lärare Inger Wesslander 1972-73 Karlholms skola klass 3A lärare Ulla-Bell Edholm 1972-73 Karlholms skola klass 3B lärare Barbro Birgersson 1972-73 Karlholms skola klass 4 1972-73 Karlholms skola klass 5A lärare Roland Dahlberg 1972-73 Karlholms skola klass 5B lärare Roger Norén 1972-73 Karlholms skola klass 6A lärare Carl-Olof Eneman
 • 1948 Karlholms skola lärare Nanny Wallin-Andersson
 • 1956-57 Karlholms skola klass 5
 • 1957-58 Karlholms skola klass 6
 • 1957-58 Karlholms skola klass 7 lärare Birgit Björkman
 • 1961-62 Karlholms skola klass 1 lärare Kerstin Gustavsson
 • 1961-62 Karlholms skola klass 2 lärare Kerstin Gustavsson
 • 1962-63 Karlholms skola klass 3
 • 1966 Karlholms skola klass 1 lärare Kerstin Gustavsson
 • 1967 Karlholms skola klass 5 lärare Roland Dahlberg
 • 1968 Karlholms skola klass 3 lärare Kerstin Gustavsson
 • 1969 Karlholms skola lärare Inger Wesslander
 • 1970-71 Karlholms skola lärare Barbro Birgersson
 • 1972-73 Karlholms skola klass 1A lärare Margareta Jidlow
 • 1972-73 Karlholms skola klass 2A lärare Kerstin Gustavsson
 • 1972-73 Karlholms skola klass 2B lärare Inger Wesslander
 • 1972-73 Karlholms skola klass 3A lärare Ulla-Bell Edholm
 • 1972-73 Karlholms skola klass 3B lärare Barbro Birgersson
 • 1972-73 Karlholms skola klass 4
 • 1972-73 Karlholms skola klass 5A lärare Roland Dahlberg
 • 1972-73 Karlholms skola klass 5B lärare Roger Norén
 • 1972-73 Karlholms skola klass 6A lärare Carl-Olof Eneman
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2015   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013
pa