1930-31 Karlholms skola klass 3 lärare Linnea Wiberg 1931 Karlholms skola klass 1 lärare Maja Persson 1931 Karlholms skola lärare Linnea Wiberg 1933 Karlholms skola klass 3-4 lärare Linnea Wiberg 1934 Karlholms skola lärare Else-Maj Bohlin 1935 Karlholms skola klass 3-4 lärare Linnea Wiberg 1935 Karlholms skola skolkök 1935-36 Karlholms skola lärare Maja Persson 1936 Karlholms skola klass 5 lärare Linnea Wiberg 1937 Karlholms skola klass 6 lärare Linnea Wiberg 1939 Karlholms skola klass 3-4 1939-40 Karlholms skola klass 4 lärare Elon Persson 1940 Karlholms skola klass 5-6 1942 Karlholms skola klass 1 1942 Karlholms skola klass 5 lärare Linnea Wiberg 1943 Karlholms skola klass 4 lärare Linnea Wiberg 1943 Karlholms skola klass 6 1944 Karlholms skola klass 7 lärare Linnea Wiberg 1945 Karlholms skola klass 4 1946 Karlholms skola klass 5 1948 Karlholms skola klass 7
 • 1930-31 Karlholms skola klass 3 lärare Linnea Wiberg
 • 1931 Karlholms skola klass 1 lärare Maja Persson
 • 1931 Karlholms skola lärare Linnea Wiberg
 • 1933 Karlholms skola klass 3-4 lärare Linnea Wiberg
 • 1934 Karlholms skola lärare Else-Maj Bohlin
 • 1935 Karlholms skola klass 3-4 lärare Linnea Wiberg
 • 1935 Karlholms skola skolkök
 • 1935-36 Karlholms skola lärare Maja Persson
 • 1936 Karlholms skola klass 5 lärare Linnea Wiberg
 • 1937 Karlholms skola klass 6 lärare Linnea Wiberg
 • 1939 Karlholms skola klass 3-4
 • 1939-40 Karlholms skola klass 4 lärare Elon Persson
 • 1940 Karlholms skola klass 5-6
 • 1942 Karlholms skola klass 1
 • 1942 Karlholms skola klass 5 lärare Linnea Wiberg
 • 1943 Karlholms skola klass 4 lärare Linnea Wiberg
 • 1943 Karlholms skola klass 6
 • 1944 Karlholms skola klass 7 lärare Linnea Wiberg
 • 1945 Karlholms skola klass 4
 • 1946 Karlholms skola klass 5
 • 1948 Karlholms skola klass 7
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2015   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013
pa