1914 1915 klass 1-2 lärare Nanny Wallin 1915 lärare Linnea Wiberg 1919 klass 5 lärare K. E. Hållén 1921 Småskoleklass 1923 klass 1-2 1926-27 klass 3-4 bild 1 1926-27 klass 3-4 bild 2 1928 klass 2 1939 klass 4 lärare Linnea Wiberg 1942 lärare Linnea Wiberg 1943 klass 2 1944 klass 3 1947 klass 6 1954 klass 7 1955-56 Småskolan
 • 1914
 • 1915 klass 1-2 lärare Nanny Wallin
 • 1915 lärare Linnea Wiberg
 • 1919 klass 5 lärare K. E. Hållén
 • 1921 Småskoleklass
 • 1923 klass 1-2
 • 1926-27 klass 3-4 bild 1
 • 1926-27 klass 3-4 bild 2
 • 1928 klass 2
 • 1939 klass 4 lärare Linnea Wiberg
 • 1942 lärare Linnea Wiberg
 • 1943 klass 2
 • 1944 klass 3
 • 1947 klass 6
 • 1954 klass 7
 • 1955-56 Småskolan
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013