11 Vikter 12 Kvarnprodukter 13 Trämått för mjöl 14 Kvarnsten 15 Spark 16 Säcklyft 17 Hyvelbänk 18 Sjödjupslod 19 Filklåve 20 Sparksko
  • 11 Vikter
  • 12 Kvarnprodukter
  • 13 Trämått för mjöl
  • 14 Kvarnsten
  • 15 Spark
  • 16 Säcklyft
  • 17 Hyvelbänk
  • 18 Sjödjupslod
  • 19 Filklåve
  • 20 Sparksko
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013