1 Rubank 2 Styckmått 3 Dymlingsborr 4 Sågar 5 Besman 6 Kötthacka 7 Vändhake 8 Klappträ 9 Mjölskopor 10 Djurklave
  • 1 Rubank
  • 2 Styckmått
  • 3 Dymlingsborr
  • 4 Sågar
  • 5 Besman
  • 6 Kötthacka
  • 7 Vändhake
  • 8 Klappträ
  • 9 Mjölskopor
  • 10 Djurklave
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013