27 Utbyggnad vid porösa manufakturavdelningen 28 Bostadens utseende före tillbyggnad 29 Tillfällig transformator 30 Rivning av fastighet, Finland 31 Rivning av fastighet, Finland 32 Rivning av fastighet, Finland 33 Rivning av fastighet, Finland 34 Rivning av fastighet, Finland 36 Rivning av fastighet, Finland 37 Såg och härdningsanläggning 38 Såg och härdningsanläggning 39 Såg och härdningsanläggning 41 Härdning och sågningssal 43 Härdning och sågningssal 44 Härdning och sågningssal 46 Härdning och sågningssal 47 Härdning och sågningssal 50 Härdning och sågningssal 54 Härdning 60 Flistvätt
 • 27 Utbyggnad vid porösa manufakturavdelningen
 • 28 Bostadens utseende före tillbyggnad
 • 29 Tillfällig transformator
 • 30 Rivning av fastighet, Finland
 • 31 Rivning av fastighet, Finland
 • 32 Rivning av fastighet, Finland
 • 33 Rivning av fastighet, Finland
 • 34 Rivning av fastighet, Finland
 • 36 Rivning av fastighet, Finland
 • 37 Såg och härdningsanläggning
 • 38 Såg och härdningsanläggning
 • 39 Såg och härdningsanläggning
 • 41 Härdning och sågningssal
 • 43 Härdning och sågningssal
 • 44 Härdning och sågningssal
 • 46 Härdning och sågningssal
 • 47 Härdning och sågningssal
 • 50 Härdning och sågningssal
 • 54 Härdning
 • 60 Flistvätt
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2019   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013