175 Västlands herrgård, dörr 179 Västlands Herrgård 180 Flygfoto över Nöttö 181 Värdshuset Västland 184 Karlholm 185 Västlands värdshuskrog 187 Gruppfoto, smeder 188 Skolkort, lärare Svensson 191 Flygfoto över Karlholm 193 Gruppfoto 194 Häst och släde 195 Hus 196 Hästdroska
 • 175 Västlands herrgård, dörr
 • 179 Västlands Herrgård
 • 180 Flygfoto över Nöttö
 • 181 Värdshuset Västland
 • 184 Karlholm
 • 185 Västlands värdshuskrog
 • 187 Gruppfoto, smeder
 • 188 Skolkort, lärare Svensson
 • 191 Flygfoto över Karlholm
 • 193 Gruppfoto
 • 194 Häst och släde
 • 195 Hus
 • 196 Hästdroska
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2017   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013