141 Gunnar Sträng, Birger Jansson, John Lundberg och John Lundbergs mor 146 Karlholm 148 De gamlas dag i Västland 149 Västlands Kvarn 151 Västlands gjuteri 152 Båthus 153 Bolstan, 1953 154 Hunsaren, 1957 155 Fågelsundet, 1970 156 Västland 157 Bolstan, Bohlen, 1953 158 Västlands kyrka 161 Kort, Frida Hedlund, Hulda Gilljam, Henny Öbrink och Stina Persson, ca 1910 163 Vykort Karlholms SDK 164 Flygfoto över Karlholmsbruk 165 Mellanskolan Strömsberg, lärare Forsman och Norberg, 1922 166 Skolkort 168 Familjebild 169 Metodistförsamlingen vid kyrkan 170 Skolkort omkring 1890
 • 141 Gunnar Sträng, Birger Jansson, John Lundberg och John Lundbergs mor
 • 146 Karlholm
 • 148 De gamlas dag i Västland
 • 149 Västlands Kvarn
 • 151 Västlands gjuteri
 • 152 Båthus
 • 153 Bolstan, 1953
 • 154 Hunsaren, 1957
 • 155 Fågelsundet, 1970
 • 156 Västland
 • 157 Bolstan, Bohlen, 1953
 • 158 Västlands kyrka
 • 161 Kort, Frida Hedlund, Hulda Gilljam, Henny Öbrink och Stina Persson, ca 1910
 • 163 Vykort Karlholms SDK
 • 164 Flygfoto över Karlholmsbruk
 • 165 Mellanskolan Strömsberg, lärare Forsman och Norberg, 1922
 • 166 Skolkort
 • 168 Familjebild
 • 169 Metodistförsamlingen vid kyrkan
 • 170 Skolkort omkring 1890
© Idé- och utvecklingsgruppen Karlholm-Västland 2012-2017   •   Layout- och design: Janne Forsblom, Sandby 2013